SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
GRAD CRES

24.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87 /08. i 136/12.,15/15.), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br. 124/14.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br. 29/09,14/ 13, 5/18 i 25/18.), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU
O REZULTATU POSLOVANJA PRORAČUNA
GRADA CRESA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima koji je utvrđen konsolidiranim godišnjim izvještajem proračuna Grada Cresa za 2018. godinu.

Članak 2.

Izvršenjem proračuna Grada Cresa za 2018. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja:

- ukupno ostvarene prihode u iznosu od 27.031.863,29 kn

- ukupno izvršene rashode u iznosu od 28.176.801,99 kn

- manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima 1.144.938,70 kn

Članak 3.

Konsolidirani manjak prihoda u iznosu od 1.144.938,70 kn pokrit će se prihodima proračuna Grada Cresa za 2019. godinu, prilikom donošenja Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa.

Članak 4.

Konsolidirani manjak prihoda sadrži manjak/višak prihoda Grada Cresa i proračunskih korisnike:

. Manjak prihoda proračuna Grada Cresa u iznosu od 1.100.828,69 kn, nastao je kao razlika viška prihoda od nefinancijske imovine, manjka prihoda poslovanja, manjka prihoda od financijske imovine

. Manjak prihoda Dječjeg vrtića Girice Cres u iznosu od 42.959,63 kn, nastao je kao ukupan manjak prihoda poslovanja te manjak prihoda od nefinancijske imovine

. Višak prihoda Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića u iznosu od 2.752,14 kn nastao je kao razlika viška prihoda poslovanja i manjka prihoda od nefinancijske imovine

. Manjak prihoda Creskog muzeja u iznosu od 3.902,00 kn, nastao je kao manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Članak 5.

Rezultat poslovanja proračuna Grada Cresa za 2018. godinu planirat će se u Odluci o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za 2019. godinu na način kako bi planirani prihodi bili dostatni za pokriće prenesenog manjka.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/19-01/10

Ur.broj: 2213/02-01-19-7

Cres, 23. svibnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2103&mjesto=10002&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr