SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
GRAD CRES

22.

Na temelju članka 36. stavka 10. i 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 94/13. i 73/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13, 5/ 18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 23. svibnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja
otpada na području Grada Cresa u 2019. godini

Članak 1.

Odlukom o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada na lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Grada).

Članak 2.

Temeljem Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada, kao i mjera za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš na području Grada Cresa za 2018. godinu, utvrđuju se sljedeće lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada u 2019. godini:

1. uz državnu cestu D100 (blizu naselja Loznati),

2. uz naselje Hrasta (divlje odlagalište Jelovica),

3. uz županijsku cestu prema Gavzi,

4. na području heliodroma, Cres.

Članak 3.

Na lokacijama navedenima u članku 2. ove Odluke provodit će se posebne mjere radi sprječavanja odbacivanja otpada na sljedeće načine:

- učestala kontrola lokacija od strane komunalnih redara,

- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,

- postavljanje prepreka za sprječavanje odbacivanja otpada,

- zaprimanje prijava i provjerom na terenu.

Članak 4.

Za provedbu mjera iz članka 3. ove Odluke koristit će se sredstva Proračuna Grada Cresa za 2019. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-04/19-1/4

Ur. broj: 2213/02-01-19-13

Cres, 23. svibnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2103&mjesto=10002&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr