SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
12. Odluka o umanjenju vrijednosti jedinične zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Malog Lošinja
11. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Malog Lošinja
10. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjensih odbor na području Grada Malog Lošinja
9. Odluka o komunalnom doprinosu
8. Odluka o komunalnoj naknadi
7. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Malog Lošinja
6. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
5. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije z posebnu upotrebu pomorskog dobra za izvedbu 10(20) kabelskog voda TS 10(20)/0,4 kV Sunčana 10-(20)/0,4 kV Susak 1
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2019. godinu
3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Lošinjskog muzeja
14. Financijski plan i Program rada predstavnika talijanske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2019. godinu
13. Financijski izvještaj Talijanske nacionalne manjine za 2018. godinu
12. Program rada i Financijski plan predstavnika Slovenske nacionalne manjine za 2019. godinu
11. Financijski izvještaj Slovenske nacionalne manjine za 2018. godinu
10. Financijski plan i Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2019. godinu
9. Financijski izvještaj Vijeća srpske nacionalne manjine za 2018. godinu
8. Odluka o Izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Raba
12. Zaključak Urbroj: 2156/04-01-3-02-19-0015
11. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kamp-odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
10. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Matulji za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2019. godine
9. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Matulji za vijećnika Deana Maslića
8. Odluka o kriterijima za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama u ostalim gradovima i općinama Primorsko-goranske županij te obrtima za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrtima s registriranom djelatnošću dadilje na podru
7. Odluka o komunalnom doprinosu
6. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
5. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2019. godinu
4. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2019. godinu
3. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2019. godinu
2. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
7. Odluka o imenovanju uprave - direktorice Društva Pesja Nautika d.o.o. Omišalj
6. Odluka o imenovanju uprave - direktora Društva Pesja Nautika d.o.o. Omišalj
5. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Omišalj
4. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Omišalj
3. Odluka o komunalnom doprinosu
2. Odluka o komunalnoj naknadi
5. IV. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr