SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

7.

Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju Društva PESJA - NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1 i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Skupština Društva koja se sastoji od predstavnika osnivača i jedinog člana Društva Općine Omišalj, Općinske načelnice mr.sc. Mirele Ahmetović, a na prijedlog Nadzornog odbora Društva Pesja Nautika d.o.o., donosi dana 14. siječnja 2019. sljedeću

O D L U K U
o imenovanju uprave - direktorice Društva PESJA
NAUTIKA d.o.o. Omišalj

I.

Za jedinu članicu Uprave - direktoricu Društva PESJA NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1, imenuje se Andreja Iskra iz Njivica, Japlenički put 19, OIB 78816475279.

II.

Članica Uprave - direktorica iz točke I. ove Odluke imenuje se na vrijeme od 1.2.2019. do 31.12.2019. godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=51513&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr