SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
179. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/132 - »Punta Križa«
178. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/131 - »Belej - Osor«
177. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/130 - »Tramuntana«
176. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/129 - »Dubračina«
175. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/128 - »Ponikve - Gradina«
174. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/126 - »Hreljin«
173. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/123 - »Vinodol«
172. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/121 - »Klana«
171. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/119 - »Lipov vrh«
170. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/118 - »Jelenski jarak«
169. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/117 - »Rudač II«
168. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/116 - »Kupa«
167. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/115 - »Petehovac«
166. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/114 - »Mrkopalj«
165. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/113 - »Višnjevica«
164. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/112 - »Vranjak«
163. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/111 - »Kupički vrh«
162. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/110 - »Crna gora«
161. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/109 - »Unije«
160. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/108 - »Cres«
159. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/107 - »Batajna - Hraste«
158. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/106 - »Nerezine«
157. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/105 - »Ćunski Kurila«
156. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/104 - »Veli Lošinj«
155. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/103 - »Ilovik«
154. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/102 - »Rab«
153. Odluka o ustanovljenju lovišta broj VIII/101 - »Krk«
152. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Proračunskog fonda za lovozakupnine
151. Financijski plan Fonda za sanacije iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2007. godinu
150. Financijski plan Fonda za lovozakupnine za 2007. godinu
149. Odluka o razrješenju člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije zaduženog za područje turizma i ugostiteljstva
148. Odluka o razrješenju članice Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije zadužene za područje proračuna i financija
147. Financijski plan Fonda za ostvarivanje projekta »CONNECT« za 2007. godinu
146. Proračun Primorsko-goranske županije za 2007. godinu
145. II. izmjene i dopune Proračuna primorsko-goranske županije za 2006. godinu
144. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
143. Odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima na području Primorsko-goranske županije
142. Program javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2007. godinu (prosvjeta, kultura, sport i tehnička kultura)
141. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2007. godinu
140. Financijski plan Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG« za 2007. godinu
139. Financijski plan Fonda za unapređivanje kvalitete u sportu za 2007. godinu
138. Financijski plan Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2007. godinu
137. Financijski plan Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko- goranske županije za 2007. godinu
136. Ispravak usklađenja Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 12/05)
135. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije
44. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2007. godinu
43. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
42. Odluka o prestanku mandata vijećniku Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
41. Financijski plan Fonda za izgradnju trga s kipom Sv. Nikole za 2007. godinu
40. Projekcija Proračuna Grada Kraljevice za razdoblje 2007. - 2009. godina
39. Odluka o korištenju prava prvokupa poslovnih udjela Trgovačkog društva AMGA - ADRIA d.o.o. Kraljevica
38. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2007. godinu
37. Proračun Grada Kraljevice za 2007. godinu
33. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva
32. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog jadrana«
31. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
30. Odluka o promjeni osnivača, naziva, sjedišta, djelatnosti i sastava Upravnog vijeća ustanove »Centar za mediteransku poljoprivred
29. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
28. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini
27. Odluka o Detaljnom planu uređenja »Galija« u Gradu Krku
26. II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
25. Odluka o prihvaćanju investicije - izgradnja zgrade dječjeg vrtića i jaslica u Krku
24. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2007. godinu
23. Proračun Grada Krka za 2007. godinu
66. Odluka o preoblikovanju »Centra za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije« u »Centar za održivi razvoj otoka sjev
65. Rješenje o razrješenju i izboru člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj
64. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu
65. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
64. Program javnih potreba Grada Raba u športu za 2007. godinu
63. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u športu za 2006. godinu
62. Program javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2007. godinu
61. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2006. godinu
60. Odluka o izboru člana Poglavarstva Grada Raba
59. Odluka o donošenju IV. izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana Grada Raba
58. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
57. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
56. Izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
55. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini
54. Plan razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2007. - 2009.
53. Projekcija konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2007. - 2009. godine
52. Izmjene i dopune Projekcije konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2006. - 2008. godine
51. Odluka o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2007. godinu
50. Funkcijska klasifikacija Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2007. godinu
49. Konsolidirani proračun Grada Raba za 2007. godinu
48. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2006. godinu
47. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2006. godinu
46. Funkcijska klasifikacija Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2006. godinu
45. Druge izmjene i dopune konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2006. godinu
119. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih ško
38. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
37. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2007. godinu
36. Odluka o općinskom Proračunu Općine Čavle za 2007. godinu
35. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
34. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
33. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
40. Odluka o izmjenama Odluke o dodatnom financiranju zdravstveno-socijalne skrbi
39. Odluka o izradi sanacijskog programa za smanjenje emisija/imisija benzena iz INA - Rafinerija nafte Rijeka, pogon Urinj
38. Proračun Općine Kostrena za 2007. godinu
37. Program javnih potreba u športu za 2007. godinu
36. Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2007. godinu
35. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2007. godinu
34. Program javnih potreba u kulturi za 2007. godinu
33. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
32. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
31. Odluka o trećoj izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
30. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2007. godinu
29. Odluka o četvrtoj izmjeni Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
28. Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«
22. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 4 Radne zone RZ 12

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr