SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD KRK
134

26.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. prosinca 2006. godine, donijelo je

II. IZMJENE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

Opisni iskaz namjene sredstava iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 38/ 05 i 3/06) i I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 40/06) mijenja se u dijelu i na način kako je to izraženo u članku 2. i 3. ovih izmjena Programa.

Članak 2.

Iz I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu, briše se slijedeća namjena sredstava i predviđeni financijski iznosi i to kako slijedi:

a.) Javne površine:

Oborinska kanalizacija (poz. 3138)

-izgradnja oborinske kanalizacije,
na kružnom toku i dijelu Šetališta
sv. Bernadina (ispred Trgovačkog centra)
u Krku, s rekonstrukcijom prometnice 200.000,00 kn

b.) Nerazvrstane ceste:

-asfaltiranje i uređenje dijela
Zagrebačke ul. u Krku 100.800,10 kn

-sufinanciranje asfaltiranja odvojka
Zagrebačke ul. u Krku 30.000,00 kn

-betoniranje nogostupa u dijelu Ul.
Narodnog preporoda i Ul. S. Radića
u Krku (spoj Ul. M. Balote s Franjevačkim
samostanom - II faza) - paušal 50.000,00 kn

-izgradnja nogostupa u dijelu Ul.
Narodnog preporoda u Krku100.000,00 kn

-sufinanciranje asfaltiranja puta u
predjelu »Bubići« u naselju Brzac29.000,00 kn

Članak 3.

Ovom II. Izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu, utvrđuje se nova namjena sredstava i predviđeni financijski iznosi i to kako slijedi:

a.) Javne površine:

Otkup građevinskog zemljišta (poz. 3128)

-Samostan Benediktinki Krk (zemljište
uz dio gradskog bedema + III rata)107.142,38 kn

Komunalna oprema (poz. 3141)

-izrada i montaža autobusnih čekaonica
u naseljima Vrh, Salatići i Skrbčići 47.336,00 kn

b.) Nerazvrstane ceste:

Otkup građevinskog zemljišta (poz. 3128)

-Antonio Sintić i Marcello Sintić
(dio Ružmarinske ul.) 10.346,11 kn

-Huthmann Tatjana
(dio puta u naselju Brusići) 10.008,27 kn

te se dodaje:

e.) Priprema gradnje:

Prostorno planska dokumentacija (poz. 3142)

-izrada Prostornog Plana Grada Krka 159.067,34 kn

-izrada idejnog rješenja oborinske
kanalizacije grada Krka 175.900,00 kn

Članak 4.

Ove II. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-05/06-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-06-7

Krk, 15. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=208&mjesto=51500&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr