SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD KRK
134

29.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Krka ( u daljnjem tekstu: Grad) za 2007. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavku opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

-prihod od komunalnog doprinosa
za 2007. god.4.200.000,00 kn

-prihod od sredstava Proračuna Grada 686.000,00 kn

-prihod od uprihodovanih - neutrošenih
sredstava komunalnog doprinosa,
prijenos iz 2006. god. 1.050.000,00 kn


UKUPNO:5.936.000,00 kn

a.) Javne površine 2.886.000,00 kn

-uređenje dijela Šetališta sv. Bernardina
u Krku - II. faza (rekonstrukcija šetališta
- betoniranje armirano-betonske podloge,
postava kamena vapnenca s
rekonstrukcijom obalnog morskog zida
- od »krušije« do završetka izgrađene
I. faze) - poz. 32081.500.000,00 kn

-uređenje park - šumice Dražica
- poz. 3210 300.000,00 kn

-uređenje javne površine u naselju
Kosići (uređenje prostora oko misijskog
križa) - poz. 3107 30.000,00 kn

-uređenje (asfaltiranje) dječjeg igrališta
u naselju Skrbčići poz. 321165.000,00 kn

-uređenje place u naselju Linardići
(ispred crkve sv. Fuske, izgradnja
potpornog zida te izravnavanje platoa)
- poz. 3107 70.000,00 kn

-rekonstrukcija place u naselju
Poljica poz. 3107 60.000,00 kn

-izgradnja a. b. potpornog zida uz pješačku
stazu na z.č. 3896/3 k.o. Krk - grad
(spoj Ul. Mali kartec s Creskom ul.
- poz. 3104 61.000,00 kn

-izgradnja oborinske kanalizacije, na
kružnom toku i dijelu Šetališta sv. Bernadina
(ispred Trgovačkog centra)
- poz 3138800.000,00 kn

b.) Nerazvrstane ceste -poz. 3133 2.100.000,00 kn

-izrada projektne dokumentacije
zapadne zaobilaznice grada Krka
- poz.3181 500.000,00 kn

-asfaltiranje dijela Ul. Krčkih iseljenika
s izgradnjom nogostupa u Krku
(potez: Skomeršić - Tudor) 90.000,00 kn

-asfaltiranje i uređenje dijela
Zagrebačke ul. u Krku 500.000,00 kn

-sufinanciranje asfaltiranja odvojka
Zagrebačke ul. u Krku 50.000,00 kn

-betoniranje nogostupa u dijelu Ul.
Narodnog preporoda i Ul. S. Radića
u Krku (spoj Ul. M. Balote s
Franjevačkim samostanom - II faza) 90.000,00 kn

-izgradnja nogostupa u dijelu Ul.
Narodnog preporoda u Krku 90.000,00 kn

-izgradnja nogostupa na spojnoj cesti
koja spaja Vinogradsku ul. s Ul. I. Zajca
u Krku 68.000,00 kn

-uređenje nogostupa u dijelu Ul. kralja
Tomislava u Krku, (preko puta MUP-a) 70.000,00 kn

-izgradnja upojnog bunara u Ul. Stanka
Vraza u Krku 35.000,00 kn

-asfaltiranje puta prema »Gomilicama«
u naselju Vrh (put za mjesni deponij) 70.000,00 kn

-asfaltiranje puta od naselja Salatići
prema »polju« 40.000,00 kn

-proširenje puta Brozići - Kapovci
s preslagivanjem postojećih zidova
gromača 30.000,00 kn

-uređenje puta prema crkvici Sv. Krševan
u Milohnićima II. faza (izgradnja
kamenog suhozida) 40.000,00 kn

-uređenje puta prema uvali »Vančala«
u naselju Linardići 30.000,00 kn

-asfaltiranje autobusnog okretališta
u naselju Poljica 55.000,00 kn

-sufinanciranje asfaltiranja puta
u predjelu »Bubići« u naselju Brzac 29.000,00 kn

-sufinanciranje asfaltiranja prilazne
ceste u centru naselja Pinezići 63.000,00 kn

-uređenje puta (dovoz i razastiranje
jalovine)u naselju Skrbčići - uvala
Torkul 50.000,00 kn

Otkup građevinskog zemljišta - poz. 3128 200.000,00 kn

c.) Groblja 500.000,00 kn

-Gradsko groblje Krk (pripremni radovi
za izgradnju novog općeg polja II. faza
- izgradnja potpornog zida, betoniranje
staza, te izgradnja komunikacijskog spoja
starog i novog dijela groblja)
- poz. 3136 250.000,00 kn

-Mjesno groblje Vrh (proširenje groblja)
- poz. 3136 50.000,00 kn

-Mjesno groblje Vrh (izrada projektne
dokumentacije za novu mrtvačnicu)
- poz. 3182 55.000,00 kn

-Mjesno groblje Poljica (izgradnja
mrtvačnice - II. faza - uređenje fasade
s postavom stolarije) - poz. 318290.000,00 kn

-Mjesno groblje Kornić (projektna
dokumentacija za mrtvačnicu)
- poz. 3182 55.000,00 kn

d.) Javna rasvjeta - poz. 3139 450.000,00 kn

Krk - Ul. Vidikovac (od kbr. 1 do kbr. 9)

-iskop i zatrpavanje kanala - 90 m,
betoniranje kanala - 30 m, temelj za stup
JR - 3 kom, kabel JR i Cu uže 50 mm2
- 105 m, kabelska spojnica - 1 kom 25.500,00 kn

-Svjetiljka Tivoli s pocinčanim Fe stupom
h = 5,5 m- 1 kom6.000,00 kn

Krk - odvojak Ul. Vidikovac (od kbr. 45 do novih zgrada)

-iskop i zatrpavanje kanala (izvodi se u
kanalu vodovodne mreže), temelj za stup
JR - 3 kom, kabel JR i Cu uže
50 mm2 - 120 m 16.500,00 kn

-Svjetiljka Tivoli s pocinčanim Fe stupom
h = 5,5 m- 3 kom18.000,00 kn

Krk - dio Ul. Mate Balote (spoj Lakmartinske ul. s Ul. I. G. Kovačića)

-iskop i zatrpavanje kanala - 10 m, temelj
za stup JR - 3 kom, Cu uže 50 mm2
- 15 m 6.000,00 kn

-Svjetiljka Tivoli s pocinčanim Fe stupom
h = 5,5 m- 2 kom12.000,00 kn

Krk - spojna cesta između Plavničke ul. i Kvarnerske ul.

(kod stambenog objekta »Fani«)

-iskop i zatrpavanje kanala - 60 m,
asfaltiranje kanala 7 m', temelj za stup
JR - 2 kom, kabel JR i Cu uže 50 mm2
- 70 m20.500,00 kn

-Svjetiljka Tivoli sa pocinčanim Fe stupom
h = 5,5 m- kom 1 6.000,00 kn

Krk - Ul. Ruđera Boškovića

-iskop i zatrpavanje kanala - 30 m,
asfaltiranje kanala - 30 m', kabel JR
i Cu uže 50 mm2 - 36 m 12.500,00 kn

-Svjetiljka Tivoli sa pocinčanim Fe stupom
h = 5,5 m- kom 16.000,00 kn

Krk - Plavnička ul.

-iskop i zatrpavanje kanala - 4 m, temelj
za stup JR - 1 kom,3.500,00 kn

-Svjetiljka Tivoli sa pocinčanim Fe stupom
h = 5,5 m- kom 1 6.000,00 kn

Krk - Ul. Borik

-iskop i zatrpavanje kanala - 30 m,
asfaltiranje kanala 30 m', temelj za stup JR
- 1 kom, kabel JR i Cu uže 50 mm2
- 36 m12.500,00 kn

-Svjetiljka Tivoli s pocinčanim Fe stupom
h = 5,5 m- kom 16.000,00 kn

Krk - dio Rapske ul.

-iskop i zatrpavanje kanala (izvodi se u
kanalu vodovodne mreže) - 15 m,
asfaltiranje kanala 10 m', temelj za stup JR
- 2 kom, kabel JR i Cu uže 50 mm2
- 80 m 13.500,00 kn

-Svjetiljka Tivoli s pocinčanim Fe stupom
h = 5,5 m- kom 16.000,00 kn

Krk - Lošinjska ul.

-iskop i zatrpavanje kanala (izvodi se
u kanalu vodovodne mreže) - 200 m,
asfaltiranje kanala 40 m', temelj za stup
JR - 6 kom, kabel JR i Cu uže 50 mm2
- 240 m30.000,00 kn

Krk - Ul. I. Meštrovića

-iskop i zatrpavanje kanala (izvodi se u
kanalu vodovodne mreže) - 50 m, temelj
za stup JR - 2 kom, kabel JR i Cu uže
50 mm2 - 70 m 8.000,00 kn

Krk - Ul. Ježevac

-preseljenje temelja na rub ulice
- 1 kom 1.500,00 kn

-Svjetiljka Tivoli sa pocinčanim Fe
stupom h = 5,5 m- kom 16.000,00 kn

Krk - Ul. P. Žgaljića (iskop vrši »Ponikva«)

-dobava i postava alkaten cijevi, kabela
JR i Cu uže 50 mm2 - 140 m 13.000,00 kn

-izrada i ugradnja ormarića JR - 7 kom 10.000,00 kn

Krk - dio Ul. Krčkih iseljenika

-iskop i zatrpavanje kanala - 10 m,
asfaltiranje kanala 10 m', temelj za stup
JR - 1 kom, kabel JR i Cu uže 50 mm2
- 15 m, kabelska spojnica - 1 kom 5.500,00 kn

-Svjetiljka Tivoli sa pocinčanim Fe stupom
h = 5,5 m - kom 16.000,00 kn

Kornić - Ul. Sv. Dunata i Placa

-iskop i zatrpavanje kanala - 20 m,
betoniranje kanala 20 m', temelj za stup
JR - 1 kom, kabel JR i Cu uže
50 mm2 - 26 m 15.500,00 kn

-Svjetiljka Tivoli sa pocinčanim Fe stupom
h = 5,5 m - kom 36.000,00 kn

Svjetiljka Tivoli s pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m

Krk

-Crikvenička ul. - 3 kom 18.000,00 kn

-Ul. Braće Linardić - 2 kom 12.000,00 kn

-Ul. Drage Gervaisa - 2 kom 12.000,00 kn

- Ul. Josipa Pupačića - 2 kom 12.000,00 kn

- Ul. Lina Bolmarčića - 2 kom 12.000,00 kn

-Dubašljanska ul. - 1 kom 6.000,00 kn

-Omišaljska ul. - Bašćanska ul. - 4 kom 24.000,00 kn

-Frankopanska ul. - 1 kom 6.000,00 kn

-kod Franjevačkog samostana - 1 kom 6.000,00 kn

-Zagrebačka ul. (sa izradom kabelske
spojnice) - 1 kom7.000,00 kn

Svjetiljka Gamalux LVC 06/70

Naselja na području Mjesnih odbora:
Kornić, Vrh, Poljica, Skrbčić Pinezić,
Milohnić - 30 kom 46.000,00 kn

Brončani ferali

Frankopanska ul. - postava ferala

s izradom priključka do ormarića JR

- 11 kom 11.000,00 kn

III. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM I ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

- prihod od komunalne usluge u iznosu 600.000,00 kn

- prihod od naknade za priključenje 800.000,00 kn

- prihod od sredstava Proračuna Grada 4.500.000,00 kn


UKUPNO:5.900.000,00 kn

a.) Opskrba pitkom vodom - poz. 3125 4.200.000,00 kn

-koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka
Krka II. sporazum - poz. 3201 1.000.000,00 kn

-vodoopskrba Šotoventa (I. faza)
- poz. 32022.000.000,00 kn

-koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka
Krka - učešće građana - poz. 3124 600.000,00 kn

-rekonstrukcija vodovodne mreže
u dijelu Ul. S. Nikolića na potezu
»Toljanić - Gržetić« 100.050,00 kn

-izgradnja vodovoda u Lošinjskoj
ul. u Krku 100.000,00 kn

-izgradnja vodovoda u odvojku
Lakmartinske ul. u Krku 83.950,00 kn

-izgradnja vodovoda u odvojku
Ul. Vidikovac u Krku 150.000,00 kn

-izgradnja vodovoda u dijelu Rapske
ul. u Krku50.000,00 kn

-produženje vodovodne mreže u dužini
30 m u odvojku Ul. Sv. Ivana Krku
(u iskopani kanal) 14.000,00 kn

-produženje vodovodne mreže u dužini
40 m u odvojku Ul. Sv. Ivana Krku
(u iskopani kanal) 17.000,00 kn

-produženje vodovodne mreže u
Ul. 17. travnja u naselju Kornić 85.000,00 kn

b.)Odvodnja i pročišćavanje otpadnih
voda - poz. 31261.700.000,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
u dijelu Kvarnerske ul. u Krku, s
rekonstrukciom vodovodne mreže
(za potrebe DPU »Pahlić - Marušić«) 261.500,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
u Ul. I. G. Kovačića u Krku
(paušal - materijal, montažerski radovi
i asfaltiranje) 345.500,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
u dijelu Ul. D. Gervaisa
(Orlić, Pokrajčić, Volarić) 169.500,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
u odvojku Ul. S. Radića u Krku 90.000,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
u dijelu Ul. P. Žgaljića (od kuće Rimbalbo
spoj na Ul. N. U. Algarottia u Krku,
s rekonstrukciom vodovodne mreže,
te polaganjem kabela JR i Cu užeta) 300.000,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
u dijelu Šetališta Dražica na potezu od
Samostana Karmelićana do ugostiteljskog
objekta »Neptun« 334.500,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
u dijelu Ul. I. Meštrovića s produženjem
vodovodne mreže 120.000,00 kn

-produženje kanalizacijskog kolektora
u dužini od cca 30 m u odvojku
Ul. Sv. Ivana u Krku 30.000,00 kn

-produženje kanalizacijskog kolektora
u dužini od cca 40 m u odvojku
Ul. Sv. Ivana u Krku 40.000,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog priključka
za poslovnu građevinu u Krku,
Ul. Lukobran 5 9.000,00 kn

IV. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA, TE NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće i opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

- prihod od komunalne usluge u iznosu 250.000,00 kn

- prihod od sredstava Proračuna Grada 200.000,00 kn


UKUPNO:450.000,00 kn

a.) Oprema za održavanje čistoće - poz. 3123

-nabava specijalnog vozila
za održavanje čistoće 200.000,00 kn

b.)Građenje objekata i uređaja
za odlaganje komunalnog otpada - poz. 3150

-sanacija deponije Treskavac
s uređenjem reciklažnog dvorišta250.000,00 kn

Članak 5.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 12.286.000,00 kn.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-05/06-01/35

Ur. broj: 2142/01-01-06-3

Krk, 15. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=208&mjesto=51500&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr