SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD KRK
134

31.

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 12. stavak 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93), članka 8. stavak 1. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 21. točka 6. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Ustanove
»Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«

I.

Grad Krk prihvaća Sporazum o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

II.

Ovlašćuje se gradonačelnik Darijo Vasilić, prof., da u ime Grada Krka potpiše Sporazum o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

III.

Josip Mrakovčić iz Krka, Vrh 1a, imenuje se članom Upravnog vijeća Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 320-01/06-01/8

Ur. broj: 2142/01-01-06-5

Krk, 15. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=208&mjesto=51500&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr