SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD KRK
134

25.

Na temelju odredbe članka 105. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), a u svezi članka 10. točke 4. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju investicije - izgradnja zgrade
dječjeg vrtića i jaslica u Krku

Članak 1.

Prihvaća se kapitalni projekt iz dijela plana razvojnog programa i utvrđuju izvori sredstava za njegovo financiranje i to:

- Izgradnja zgrade dječjeg vrtića i jaslica u Krku prema Odluci o Detaljnom planu uređenja »Zona 26« u gradu Krku i idejnom projektu usvojenom na sjednici Gradskog vijeća od 27. srpnja 2006. godine (»Službene novine« PGŽ, broj 32/06) te projektnoj dokumentaciji.

Članak 2.

Za realizaciju kapitalnog projekta - Izgradnja zgrade dječjeg vrtića i jaslica u Krku, Grad Krk je Proračunom za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 50/06) planirao iznos od 15.000.000,00 kn putem kreditnog zaduženja i Računa zaduživanja/financiranja za 2007. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 361-02/06-01/2

Ur. broj: 214201-01-06-3

Krk, 15. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=208&mjesto=51500&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr