SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
207. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Malinska-Dubašnica, Bogovići
206. Odluka o imenovanju člana Školskog odbora Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka
205. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.
204. Godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
85. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija
81. Odluka o izvršavanju proračuna 2019. godine
80. Proračun Općine Baška za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
79. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
78. Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Baška
77. Odluka o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Baška
76. Odluka o razrješenju i izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Baška
75. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
74. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška u 2018. godini
73. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2019. godini
72. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka u 2019. godini
71. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente u 2019. godini
70. Program utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
69. Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2019. godini
68. Godišnji Program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2019. godini
67. Godišnji Program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2019. godini
66. Godišnji Program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2019. godini
65. Godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019. godini
64. Godišnji Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019. godini
63. Plan davanja koncesija za 2019. godinu
62. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Baška
61. Odluka o komunalnom doprinosu
60. Odluka o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade
59. Odluka o komunalnoj naknadi
58. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška
57. I. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
56. Program utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini
55. II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini
54. II. Izmjene i dopune Godišnjeg program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2018. godini
53. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2018. godini
52. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2018. godini
51. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2018. godini
50. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2018. godini
58. Zaključak o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Punat javnim pozivom
57. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Općine Punat
56. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2019. godini
55. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna UPU3 - građevinsko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat
54. Odluka o vrijednosti boda »B« za obračun komunalne naknade
53. Odluka o pripajanju Dječjeg vrtića »Lastavica«, Punat Dječjem vrtiću »Katarina Frankopan«, Krk
52. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Punat za 2018. godinu
49. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Kamenolom - UPU 8
48. Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
47. Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednika Mandatne komisije i imenovanju predsjednika Mandatne komisije
46. Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Vinodolske općine za 2018. godinu
45. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2018. godinu
44. I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2018. godinu
43. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vinodolske općine za razdoblje od 1. 1. 2018. do 30. 6. 2018. godine
62. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o imenima ulica i trgova na području naselja Garice i Kampelja
61. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti pod nazivom VRBENICUM d.o.o.
60. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
59. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine u Općini Vrbnik
58. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 1-6 2018. godine u Općini Vrbnik
57. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1 članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine u Općini Vrbnik
56. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za 2018. godinu
55. Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Vrbnik
54. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1
53. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik
52. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda (B)
51. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Vrbnik
50. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik
49. V. Izmjene i dopune Statuta Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr