SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

43.

Na temelju članka 109.Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 40/09, 15/13, 30/13 - pročišćeni tekst i 7/18 ), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 14. sjednici održanoj 20. studenoga 2018. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA VINODOLSKE OPĆINE ZA
RAZDOBLJE OD 01.01.2018 do 30. 06. 2018. godine

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vinodolske općine za 2018.g. sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja / financiranja.

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani po skupinama, podskupinama i odjeljcima utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja / financiranja Proračuna za 2018. godinu kako slijedi .

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani po organizacijskoj klasifikaciji planirani su i izvršeni u Posebnom dijelu ( II. Posebni dio ) Proračuna kako slijedi .

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Ovaj polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinodolske općine za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«

KLASA:021-05/18-01/10

URBROJ:2107-03/18-01-1-11-129

Bribir , 20. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća
Boris Miklić dipl. ing.

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=91253&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr