SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

46.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst i 7/18.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 14. sjednici održanoj 20. studenog 2018. godine, donijelo je

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA
PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU VINODOLSKE OPĆINE ZA 2018. GODINU

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Vinodolske Općine (u daljnjem tekstu: Program) uređuju se svrha i ciljevi Programa, kategorije korisnika i nositelji za provedbu mjera, područja iz Programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.

Članak 2.

Svrha ovoga Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području nositelja Programa.

Članak 3.

Ciljevi ovoga Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke prostorne i komunikacijske infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture .

II.PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLLJAJU POTPORU MALE VRIJEDNOSTI

Članak 4.

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, načelnik Općine raspisuje javni poziv.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Općine http:// 80.241.211.10/~vinodol/, Poduzetničkog centra »Vinodol« d.o.o. www.pc-vinodol.com, a obavijest o otvorenom Javnom pozivu objavljuje se i u dnevnom tisku.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije 31.12.2018. godine.

Prijava na Javni poziv podnosi se Poduzetničkom centru »Vinodol« d.o.o. na obrascu prijave. Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže određenu dokumentaciju određenu u obrascu prijave. Na osnovu provedenog Javnog poziva Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata Vinodolske Općine na prijedlog Poduzetničkog centra »Vinodol« d.o.o. dodjeljuje potporu male vrijednosti.

Članak 5.

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Poduzetnički centar »Vinodol« d.o.o. je ovlašten izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom Korisnika i njegovih poslovnih objekata, te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora( fakture, potpisne liste, fotografije...). Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva te će ih se uvrstiti na popis Korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva. Korisnik je dužan dostaviti izvješće po završetku korištenja poticajnih sredstava.

III. MJERE

Članak 6.

Jačanje konkurentnosti poduzetnika

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

IV.SREDSTVA ZA PROVEDBU MJERA IZ PROGRAMA

Članak 7.

Sredstva za provedbu mjera iz ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Vinodolske Općine. Visinu sredstava koja su namijenjena za provedbu mjera iz ovog Programa utvrđuje Načelnik Vinodolske Općine.

Načelnik Vinodolske Općine donosi odluku o dodijeli sredstava iz mjera ovog Programa na prijedlog Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata Vinodolske općine.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana oda dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/10

URBROJ:2107-03/18-01-11-134

Bribir, 20. studenog 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=91253&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr