SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

44.

Na temelju članka 37., 39. i članka 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 48. i članka 108. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09, 15/13, 30/13 - pročišćeni tekst i 7/18), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 14. sjednici održanoj 20. studenoga 2018. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Vinodolske općine za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/17 - u daljnjem tekstu: Proračun), članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu u A. Računu prihoda i rashoda, B. Računu financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine i to kako slijedi:

I. Izmjene i dopune proračuna Vinodolske općine za 2018.g. (u daljnjem tekstu proračun) u iznosu od 17.732.764,52 kn sastoji se od :

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 17.322.764,52 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 110.000,00 kn

Rashodi poslovanja 15.122.764,52 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.910.000,00 kn

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primitci od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu
zajmova 700.000,00 kn

C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE
GODINE

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine 0,00 kn

VIŠAK /MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE /
FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA

SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 kn

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

Članak 3.

Posebni dio Proračuna Vinodolske općine za 2018. godinu koji sadrži prikaz izdataka po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

Članak 4.

I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2018. godinu stupaju na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/10

URBROJ: 2107-03/18-01-1-11-130

Bribir, 20. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić , dipl. ing., v. r.

*tablice se nalaze na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=91253&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr