SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
55. Odluka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o.
54. Odluka o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije povodom 60 godina izdavanja »Narodnog zdravstvenog lista«
53. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Skrad, Skrad
52. Pročišćeni tekst Statuta Primorsko-goranske županije
51. Odluka o izboru članice Odbora za kulturu
50. Odluka o razrješenju člana Odbora za kulturu
49. Odluka o izboru člana Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju
48. Odluka o razrješenju člana Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju
47. Odluka o imenovanju člana Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije
46. Odluka o razrješenju članice Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije
45. Odluka o odabiru projekta za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje
44. Odluka o izmjeni Odluke odavanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže i ugostiteljske terase Veli Mel, Grad Rab
43. Odluka o II. izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija
42. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d. d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat
41. Odluka o davanju suglasnosti Zajednici ponuditelja koju čine trgovačka društva Bevanda Lido d.o.o., Bevanda d.o.o i Projekt zapad d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže Lido i Angiolina, Grad Opatija
40. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
39. Odluka o proglašenju počasnim građaninom Primorsko-goranske županije
38. Odluka o dodjeli Godišnjih nagrada Primorsko- goranske županije u 2017. godini
37. Odluka o dodjeli Godišnjih nagrada Primorsko- goranske županije u 2017. godini
36. Odluka o dodjeli Nagrada Primorsko-goranske županije za životno djelo
35. Odluka o dodjeli Nagrada Primorsko-goranske županije za životno djelo
24. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kastva
23. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području grada Kastva
22. Godišnje izvješće Grada Kastav za 2017. godinu o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
21. Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine
20. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja - komunalna djelatnost na temelju ugovora
19. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja na temelju ugovora
18. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zelenih površina Grada Kastva na temelju ugovora
17. Odluka o ukidanju Vlastitog pogona
16. Odluka o socijalnoj skrbi
17. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
16. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka
15. Zaključak o usvajanju Analize sustava i donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka
14. Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka
13. Odluka o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Krka
18. Ispravak II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
17. Ispravak II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
16. Ispravak Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
15. Ispravak Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu
14. Ispravak II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2017. godinu
11. Izvješće Grada Raba za 2017. godinu o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine
12. Plan prijma u službu u 2018. godini
17. Statut Općine Lopar
16. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
6. Izmjene i dopune Statuta Općine Mrkopalj
7. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Općine Omišalj
6. Izmjene i dopune Statuta Općine Omišalj
5. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj
23. Plan gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 2017.-2022. godine
22. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 2017.-2022. godine
21. Zaključak o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Punat za 2017. godinu
20. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini
19. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini
18. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat
17. Odluka o poništenju Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat
16. Odluka o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga u 2018. godini
15. Odluka o zakupu javnih površina
14. Odluka o komunalnom redu
13. Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Punat
12. Odluka o izmjeni Odluke o korištenju prostorija Narodnog doma u Puntu
11. Statut Općine Punat
23. Odluka o utvrđivanju kriterija i nčinu uspostavljanja suradnje između Općine Mestska čast Bratislava - Jarovce i Općine Vinodolska općina
22. Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Vinodolske općine
21. Odluka o protokolu Općine Vinodolska općina
20. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Vinodolske općine
19. Odluka o dodjeli zahvalnice - Plakete Vinodolske općine
18. Odluka o dodjeli Nagrade Vinodolske općine za životno djelo
17. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o mjerama za sprečavanje neporpisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Vinodolske općine
16. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Vinodolske općine
15. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Vinodolske općine i njihovih zamjenika
1. Izmjene i dopune Statuta Turističke zajednice Općine Lovran
7. Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr