SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
GRAD KRK

14.

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/ 04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka

Članak 1.

U Odluci o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), članak 2. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće Grada Krka daje suglasnosti na: statut Postrojbe, statusne promjene, prestanak Postrojbe, promjene djelatnosti, promjene naziva i sjedišta, na dugoročno zaduživanje te davanje jamstva za ispunjenje obveza Postrojbe.«

Članak 2.

U članku 3. iza riječi: »imenuje i razrješuje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Postrojbe« dodaje se tekst/riječi: »imenuje članove Upravnog vijeća Postrojbe«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 025-03/18-01/04

Urbroj:2142/01-01-18-3

Krk, 28. ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=51500&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr