SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

21.

Na temelju članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 9. sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine, donijelo je

PRAVILA
o protokolu Općine Vinodolska općina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima uređuje se protokol Općine Vinodolske općine u vrijeme državnih blagdana, spomendana i neradnih dana sukladno odredbama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, za Dan Vinodolske općine, za vrijeme manifestacija koje se održavaju pod pokroviteljstvom Vinodolske općine, te protokol prijama domaćih i stranih državnih dužnosnika, kao i protokol za druge manifestacije i događanja koja nisu izričito navedena u ovim Pravilima.

II. SVEČANE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 2.

Svečane sjednice Općinskog vijeća održavaju se prigodom Dana Vinodolske općine (15. travnja), u pravilu u večernjim satima, te prema programu koji predlaže predsjednik Općinskog vijeća u dogovoru sa načelnikom.

Na svečanoj sjednici povodom Dana Vinodolske općine, uručuju se javna priznanja Vinodolske općine utvrđena posebnim aktima.

Na svečanu sjednicu pozivaju se svi vijećnici, načelnik, zamjenik načelnika, delegacije prijateljskih gradova s kojima Vinodolska općina ima potpisane sporazume o suradnji, gradova i općina s kojima ima dugogodišnju uspješnu suradnju, čelnici susjednih gradova i općina, svi dobitnici nagrada Vinodolske općine, svi predsjednici Općinskog vijeća i načelnici iz prethodnih saziva, predstavnici državne i regionalne vlasti, vjerskih zajednica, javnih ustanova i trgovačkih društava kojih je osnivač Vinodolska općina, značajnih trgovačkih društva i tvrtki, udruga građana i javnih djelatnika.

III. STALNI PROTOKOLARNI PRIJAMI

Članak 3.

Stalni protokolarni (svečani) prijemi organiziraju se prigodom:

1. Božićno-novogodišnjih blagdana, prijamom za vijećnike Općinskog vijeća, djelatnike općinske uprave, predstavnike vjerskih zajednica, ustanova, udruga građana, kao i druge priznate javne djelatnike na području Vinodolske općine, po popisu uzvanika koji utvrđuje načelnik u dogovoru sa predsjednikom Općinskog vijeća, i to u vremenu od 15. i 30. prosinca;

2. Dana Vinodolske općine, prijamom nakon svečane sjednice Općinskog vijeća, za vijećnike Općinskog vijeća, djelatnike općinske uprave, vjerskih zajednica, predstavnike gospodarstva, ustanova, udruga građana, kao i javnih djelatnika Općine, po popisu uzvanika koji utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u dogovoru sa načelnikom;

3. Primanja najuspješnijih učenika osnovnih škola i srednje škole te studenata, koji su tijekom školske/akademske godine ostvarili najbolje rezultate u izvanškolskim aktivnostima iz znanja na državnim i županijskim natjecanjima, i to od 1-3 mjesta prema evidenciji škola, a održat će se tijekom godine u dogovoru s školama;

4. Prijama za sportaše i sportske ekipe koji su ostvarili zapažene rezultate na državnoj i međunarodnoj razini.

Primanjima iz točke 3. i 4. uz općinskog načelnika, njegovog zamjenika, predsjednika Općinskog vijeća, ravnatelja škola nazočiti će osobe koje odredi načelnik.

IV.POLAGANJE VIJENACA I PALJENJE S
VIJEĆA

Članak 4.

Vijenci se polažu i pale svijeće prigodom sljedećih državnih blagdana:

-Dana Vinodolske općine, 15. travnja,

-Dana antifašističke borbe, 22. lipnja,

-Dana državnosti, 25. lipnja,

-Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, 5. kolovoza,

-Dana neovisnosti, 8. listopada i

-Svih svetih, 1. studenog

Predstavnici Vinodolske općine (općinski načelnik i njegov zamjenik i predsjednik Općinskog vijeća), članova udruga proizašlih iz Domovinskog rata i II. svjetskog rata, političkih stranaka, predsjednici mjesnih odbora i policije u znak sjećanja i zahvalnosti poginulim za Hrvatsku, odnosno umrlim od njenog prvog spomena do danas položit će vijence i zapaliti svijeće na, kako slijedi:

1. Dan Vinodolske općine (15. travnja) u predvorju Općinske zgrade, Središnji križ mjesnih groblja u Bribiru, Grižanama-Belgrad (groblje Sv. Ana i Belgrad), Drivenik i Tribalj, Spomen ploče boraca II. Svjetskog rata u Bribiru (partizansko groblje i zaturan), Grižanama-Belgrad, Blaškovićima, Triblju, Driveniku i Spomen ploče hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu u Bribiru (park) i Grižanama-Belgrad (centar),

2. Dan antifašističke borbe (22. lipnja) u predvorju Općinske zgrade i na Spomen ploče boraca II. svjetskog rata u Bribiru (partizansko groblje i zaturan), Grižanama-Belgrad, Blaškovićima, Triblju, Driveniku i Lukovu,

3. Dan državnosti (25. lipnja) u predvorju Općinske zgrade i na Spomen ploče hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu u Bribiru (park), Grižanama- Belgrad (centar) i centralni križ Tribalj i Drivenik.

4. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja (5. kolovoza) u predvorju Općinske zgrade, na Spomen ploče hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu u Bribiru (park) i Grižanama-Belgrad (centar) i na grobove hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu, na mjesnim grobljima (Bribir, Sv. Ana, Belgrad, Tribalj i Drivenik)

Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja (5. kolovoza) predstavnici Vinodolske općine položiti će vijence i zapaliti svijeće na spomen-obilježja u Zalužnici poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te na mjestima pogiblje braniteljima poginulim u Domovinskom ratu s područja Vinodolske općine: Sv. Petka put ka Dabru (Teo Martinić) i Stojanovići (Alen Kapelari),

5. Dan neovisnosti (8. listopada) u predvorju Općinske zgrade, na Spomen ploče hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu u Bribiru (park) i Grižanama- Belgrad (centar) i na centralne križeve po grobljima (Bribir, Sv. Ana, Belgrad, Tribalj i Drivenik),

6. Svi sveti (1. studenog) u predvorju Općinske zgrade i na Središnji križ mjesnih groblja u Bribiru, Grižanama- Belgrad (groblje Sv. Ana i Belgrad), Drivenik i Tribalj.

Na dan Svih svetih svijeće se pala i ispred spomenika Mihovilu Kombolu u Bribiru, Josipu Panciću u krugu OŠ »J. Pancić« u Bribiru, ispred spomenika J. J Kloviću u Grižanama-Belgrad i Driveniku i Spomen ploče dr. Antunu Barcu u Kamenjaku, Grižane-Belgrad.

V. ISTICANJE ZASTAVA I SVIRANJE HIMNE

Članak 5.

Tijekom godine, kao stalni postav, ističe se zastava Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije, Vinodolske općine i Europske unije;

-na pročelju zgrade Općinske uprave.

Zastave na pročelju zgrade Općinske uprave održavat će tj. mijenjati dotrajale i iskidane, komunalni redar u Općinskoj upravi.

Članak 6.

Za vrijeme državnih blagdana ističu se zastave Republike Hrvatske i Vinodolske općine na području užeg centra naselja Bribir, Grižane-Belgrad, Drivenik i Tribalj.

Za provedbu ovog članka zadužen je komunalni redar Vinodolske općine.

Članak 7.

Nabavu (novih) zastava iz članka 5. i 6. ovih Pravila osigurava Vinodolska općina.

Članak 8.

Državna himna svirat će se na početku svečane proslave svih blagdana u Republici Hrvatskoj.

VI. ČESTITKE GRAĐANIMA

Članak 9.

Povodom Božića i Nove godine, Uskrsa, Praznika rada, Dana antifašističke borbe, Dana državnosti, Dana Vinodolske općine, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana neovisnosti, općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća upućuju čestitku građanima Vinodolske općine putem lokalnih novina i web stranice Općine.

Za provedbu ovog članka zadužen je predstavnik Vinodolske općine.

VII.SUDJELOVANJE U PROTOKOLU OBILJEŽAVANJA DANA MJESTA, GODIŠNJICA OSNIVANJA UDRUGA GRAĐANA I DRUGIH OBLIKA DJELOVANJA GRAĐANA

Članak 10.

Predstavnici Vinodolske općine (u pravilu su to općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća sa suradnicima) prisustvuju protokolu obilježavanja dana mjesta:

-Drivenik - Sv. Dujam (07. svibnja)

-Bribir - Sv. Petra i Pavla (29. lipnja)

-Tribalj - Jelisaftina (02. srpnja)

-Belgrad - Majka Božja Snježna (05. kolovoza)

-Grižane - Martinje (11. studenog),

značajnih godišnjica pojedinih udruga, društava i sportskih društava, te u procesijama i na misama u dane koji se u Općini svečano obilježavaju.

VIII.PROTOKOL PRIJAMA DOMAĆIH I STRANIH DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 11.

Državne dužnosnike koji dolaze u radne posjete Vinodolskoj općini, općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća dočekuju u prostorijama Općinske uprave.

Sam doček se može organizirati i na nekom drugom mjestu ako tako odredi načelnik, uz dogovor s predsjednikom Vijeća.

Radnom dijelu posjeta prisustvuju osobe određene od strane općinskog načelnika u dogovoru sa predsjednikom Općinskog vijeća, ovisno od teme i razloga posjeta.

Gosti se smještaju na lijevoj strani stola uz prozore, a u slučaju posjeta državnih dužnosnika provodi se protokol nadležnih državnih tijela.

Administrativni tajnik i predstavnik Vinodolske općine o posjetu sa protokolom boravka dužnosnika, po nalogu načelnika, obavještava predstavnike javnih medija.

IX.SVEČANA OTVARANJA NOVOIZGRAĐENIH OBJEKATA

Članak 12.

Svečanost otvaranja može se upriličiti na dan početka radova i/ili na dan otvaranja novoizgrađenih objekata.

Općinski načelnik, uz dogovor s predsjednikom Općinskog vijeća, utvrđuje koga će se pozvati da svečano otvori početak radova, odnosno novoizgrađeni objekt gdje je Vinodolska općina bila nositelj investicije, ukoliko to nije sam načelnik, koji u pravilu otvara takve objekte.

Općinski načelnik, uz dogovor s predsjednikom Općinskog vijeća, utvrđuje popis uzvanika koji će se pozvati (prigodni poziv) na svečano otvaranje, a građanstvo se putem javnih medija obavještava i poziva na svečanost otvaranja.

Ispred objekta u pravilu se organizira odgovarajuća bina, ukoliko to tehnički uvjeti dozvoljavaju, ističe se zastava Republike Hrvatske, zastava Primorsko- goranske županije i zastava Vinodolske općine i zastava Europske unije.

Ukoliko bine nema, onda se navedene zastave ističu na za to prikladno mjesto na mjestu protokola otvaranja.

Svečanost započinje sviranjem himne Republike Hrvatske, te se okupljenima sljedećim redoslijedom obraćaju:

-predstavnik Vinodolske općine, koji ujedno i otvara svečanost

-predstavnik korisnika

-predstavnik Županije

-nakon svečanog presijecanja vrpce, nazočnima se obraća i počasni gost, nakon čega se ide u obilazak objekta ili gradilišta

-za vođenje programa može se angažirati i službeni voditelj.

Administrativni tajnik i predstavnik Vinodolske općine o svečanom otvaranju s protokolom svečanog otvaranja obavještava predstavnike javnih medija.

X. OSOBE ODGOVORNE ZA ORGANIZACIJU

Članak 13.

Odgovorne osobe za organizaciju državnih blagdana su načelnik, pročelnik i voditelj Odsjeka za proračun, financije i društvene djelatnosti Vinodolske općine.

Odgovorne osobe za organizaciju mjesnih blagdana su pročelnik i predstavnici mjesnih odbora.

Odgovorne osobe za kulturne manifestacije (koncerti) su zamjenik načelnika, pročelnik i voditelj Odsjeka za proračun, financije i društvene djelatnosti.

Odnose s javnošću vodi Jedinstveni upravni odjel Vinodolske općine.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Manifestacije, odnosno događaji koji nisu obuhvaćeni ovim protokolarnim pravilima, a održavaju se u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Vinodolske općine, bit će protokolarno obilježeni na način kako to odredi općinski načelnik, uz dogovor s predsjednikom Općinskog vijeća.

Članak 15.

Prigodom prijama uvaženih gostiju, općinski načelnik ima pravo davanja prigodnih poklona, zavisno o rangu tj. značaju gosta, a to može biti suvenir s prepoznatljivim simbolima Vinodolske općine, knjiga, slika ili drugo umjetničko djelo.

Po potrebi, načelnik može posebnom odlukom utvrditi najveću pojedinačnu vrijednost poklona iz stavka 1. ovog članka.

Članak 16.

U slučaju opravdane spriječenosti općinskog načelnika, odnosno predsjednika Općinskog vijeća, njihove protokolarne obveze utvrđene ovim Pravilima preuzimaju zamjenik načelnika, odnosno potpredsjednici Općinskog vijeća.

Ukoliko su zamjenik načelnika, odnosno potpredsjednici Općinskog vijeća također spriječeni u izvršavanju protokolarnih obveza, načelnik, odnosno predsjednik Vijeća će odrediti druge osobe ispred Općine iz reda članova Općinske uprave, odnosno vijećnika Općinskog vijeća, koje će predstavljati Vinodolsku općinu u određenom protokolu.

Članak 17.

Ova Pravila stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA.021-05/18-01/3

URBROJ:2107-03/18-03-92

Bribir, 28. ožujka 2018.

 

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća
Boris Miklić, dipl.ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=91253&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr