SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
GRAD KRK

16.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 27/93, 29/97,47/99 i 35/08), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), a u svezi s odredbama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 58/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, kojeg je Upravno vijeće Ustanove utvrdilo na sjednici održanoj 7.veljače 2018. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 025-03/18-01/03

Urbroj:2142/01-01-18-4

Krk, 28. ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=51500&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr