SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
3. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
2. Odluka o Izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
10. Odluka o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka
9. Odluka o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova obnove horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Krka
8. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja »Galija« u Gradu
7. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka
6. Izmjene i dopune Statuta Grada Krka
8. Godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu
7. Plan prijma u službu za upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2018. godini
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
5. Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
4. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Malog Lošinja
3. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Malog Lošinja
2. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Malog Lošinja za razdoblje 2017.- 2022. godine
1. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
8. Statutarna Odluka o Izmjenama i dopunama Statut Grada Opatije
7. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za koordinaciju politika za mlade
6. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za gospodarstvo, turizam i poduzetništvo
5. Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2018. godini
4. Odluka Urbroj: 2156/01-01-18-12
3. Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije
2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
1. Odluka o Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu
5. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
4. Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Omišalj za 2018. godinu
3. Plan prijma u službu u Općinu Omišalj za 2018. godinu
2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
1. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
4. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Vinodolske općine
3. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA S LISTE GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU VINODOLSKE OPĆINE ZA 2018. GODINU
2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Vinodolske općine
11. I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
10. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
9. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
8. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2018. godinu
7. I. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020.
6. I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr