SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD KRK

9.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« , broj: 36/95, 70/97, 128/ 99 , 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14, 36/15 ), članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj: 7/17) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova
obnove horizontalne i vertikalne prometne
signalizacije na području Grada Krka

I.

Na temelju provedenog postupka za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja za ustupanje komunalnih poslova obnove horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Krka, komunalni poslovi obnove horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Krka povjeravaju se:

TD: »FUTURA TRADE« d.o.o. (OIB: 97800946609) sa sjedištem u Lovranu, Put Školarevo 31.

II.

Na temelju ove Odluke o izboru, ovlašćuje se gradonačelnik Grada Krka da zaključi ugovor o povjeravanju komunalnih poslova obnove horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Krka sa TD: »FUTURA TRADE« d.o.o. sa sjedištem u Lovranu, Put Školarevo 31.

Ugovor iz stavka 1. ove točke, zaključuje se na vrijeme od tri godine.

Sastavni dio ove Odluke čine i Obrazloženje te Uputa o pravnom lijeku, ali nisu predmet objave.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/17-02/42

Ur.broj: 2142/01-01-18-8

Krk, 30. siječnja 2018.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1045&mjesto=51500&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr