SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD KRK

10.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj: 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04 , 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14, 36/15 ), članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj: 7/17) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj: 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka

I.

Na temelju provedenog postupka za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja za ustupanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta povjeravaju se:

TD: »GP KRK » d.d. ( OIB: 05146274847 ) sa sjedištem u Krku, Stjepana Radića 31.

II.

Na temelju ove Odluke o izboru, ovlašćuje se gradonačelnik Grada Krka da zaključi ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka sa TD: »GP KRK« d.d. sa sjedištem u Krku, Stjepana Radića 31.

Ugovor iz stavka 1. ove točke, zaključuje se na vrijeme od tri godine.

Sastavni dio ove Odluke čine i Obrazloženje te Uputa o pravnom lijeku, ali nisu predmet objave.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/17-02/43

Ur.broj: 2142/01-01-18-13

Krk, 30. siječnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1045&mjesto=51500&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr