SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
34. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Cresa
62. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3)
61. Zaključak o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika
60. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
59. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Dodatka 2. Sporazumu o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka
58. Odluka o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka »Izgradnja boćališta u sklopu Sportsko - rekreacijskog centra u gradu Krku
57. Odluka o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka »Izgradnja nadstrešnice iznad dijela tribina na Sportskom centru Josip pepi Uravić u gradu Krku
56. Odluka o Izmjeni Odluke o kapitalnim projektima Grada krka koji su od ineresa za razvoj otoka Krka
55. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra - ( k.č. 4032/17 k.o. Krk - grad...)
54. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra - (k.č.4032/3 k.o. Krk - grad...)
53. I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
52. Odluka o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
51. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku
50. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
49. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
48. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
47. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
59. Ispravak Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za razdoblje 2017.-2019. godine
79. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list »Opatija«
78. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i tehničku kulturu
77. Rješenje o izboru predsjednika i članova Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije
76. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe
75. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
74. Polugodišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu
65. Izmjene Programa potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2017. godinu
49. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
48. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Baška za razdoblje od 2017. do 2020. godine
47. Odluka o povećanju koeficijenta boravišne pristojbe
46. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
45. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
44. Odluka o Izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška
43. Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška
42. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine
43. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta »Uređenje Doma Lipa« od interesa za razvoj Općine Matulji
42. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta »Proširenje groblja Brešca« od interesa za razvoj Općine Matulji
41. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za razdoblje srpanj-rujan 2017. godine
40. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Matulji
39. Odluka o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Matulji
38. Odluka o Izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji
37. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
36. Polugodišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2017. godinu
56. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu
49. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga
29. Odluka o izradi Strategije razvoja prometa na području Općine Vrbnik za razdoblje 2018.- 20123.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr