SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
GRAD KRK

61.

Na temelju članka 9. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine«, broj 41/14), članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 20/14) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika

I.

Gradsko vijeće Grada Krka pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika.

Javni poziv za za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka, sastavni je dio ovoga Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Grada Krka, oglasnoj ploči i u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/17-01/03

Urbroj: 2142/01-01-17-2

Krk, 29. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1028&mjesto=51500&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr