SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 20. Petak, 28. srpnja 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
119. Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije
118. Odluka o II. Izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2018. godine za rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju
117. Odluka o II. Izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta 'Lječilišni centar Veli Lošinj' s financiranjem 2. faze: Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom
116. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
115. Odluka o dopuni Odluke o sufinanciranju projekta dogradnje Osnovne škole Čavle
114. Program javnih potreba u području tehničke kulture Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
113. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran Hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
112. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat
111. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na pomoskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj
110. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase ispod restorana Bevanda, Zert, Grad Opatija
109. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab
108. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje zgrade, terasa i lako uklonjivih ugostiteljskih objekata na otoku Sv. Grgur, Općina Lopar
107. Odluka o oglašavanju ništavnom Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje plaže i autokampa, Preluk, Grad Rijeka
106. Odluka o oglašavanju ništavnom Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka
105. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
104. Odluka o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
103. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu
46. Odluka o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnika
45. Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika
44. Odluka o osnivanju Stožera Civilne zaštite Grada Opatije
57. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Raba za razdoblje 2017. - 2022. godine
56. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba
55. Odluka o porezima Grada Raba
54. Odluka o izradi Izmjena Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak
25. Ispravak II. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2017. godini
33. Prostorni plan uređenja Općine Matulji
32. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga
31. Odluka o davanju stanova u najam
30. Odluka o Izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
29. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji Poduzetničke zone oznake K8, RZ 12 - Miklavija
28. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
27. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
31. Plan prijma u službu za 2017. godinu
2. Izmjena Odluke o cijeni vodnih usluga
1. Izmjena Odluke o visini ostalih cijena usluga vezane za vodoopskrbu i odvodnju

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr