SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
28. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2017. godini
27. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2017. godini
26. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2017. godini
25. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj
24. Odluka o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
23. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje lako uklonjivih gospodarskih objekata, terasa i zgrade na otoku Sv.Grgur, Općina Lopar
22. Program javnih potreba u kulturi Primorsko- goranske županije za 2017. godinu
21. Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji u Primorsko-goranskoj županiji
20. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji
19. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje i gospodarsko korištenje plaže Kvarner, Općina Lovran
18. Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija
17. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište Stanislava Matića
16. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica
15. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta bijele ribe i školjkaša u uvali Kaldonta, otok Cres, Grad Mali Lošinj
14. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica
13. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
12. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Primorsko- goranske županije u 2016. godini
11. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Primorsko- goranske županije u 2016. godini
10. Odluka o dodjeli Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo
9. Odluka o dodjeli Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo
8. Odluka o dodjeli priznanja Imperialu d.d. Rab
7. Odluka o dodjeli priznanja Građevnom poduzeću Krk d.d. Krk
8. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 - Radna zona Žegoti
7. Prostorni plan uređenja Grada Kastva
15. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 'Rikard katalinić Jeretov' Opatija
4. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Raba
12. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Čavle i nekretnine u vlasništvu fizičke osobe
11. Odluka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
10. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2017. godinu
9. Odluka o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. godini
8. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu
1. Program javnozdravstvenih mjera za planirano, organizirano i sustavno suzbijanje patogenih mikroorganizama te štetnih člankonožaca i glodavaca kroz provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Općine Jelenje u 2017. godini
5. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
4. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
3. Plan lokacija za postavu privremenih objekata
2. Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o davanju u zakup javne površine
2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
11. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite na području Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2020. godine
10. Program mjera za nova zapošljavanja
9. Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Omišalj za 2017. godinu
8. Odluka o porezima Općine Omišalj
7. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju projekta 'Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka' i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
7. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom 'Rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole i dogradnja dječjeg vrtića i jaslica na katastarskoj čestici 505/1 k.o. Vrbnik u naselju 'Vrbnik', na području Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr