SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
220. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže C1, u uvali Čikat na potezu od Haračića do uvale Sv. Marko, Grad Mali Lošinj
219. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski
218. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 2, Grad Crikvenica
217. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
216. Odluka razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Markantuna de Dominisa, Rab
215. Odluka o izboru predsjednika Odbora za znanost i tehnologije
214. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za znanost i tehnologije
213. Odluka o prestanku važenja Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije
212. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na dijelu Gradske plaže u Crikvenici, Grad Crikvenica
211. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2017. godini
210. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2016. godini
209. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranke županije 2016. godini
208. Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017-2020. godine
207. Odluka o produljenju ugovora o zakupu zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije
206. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Primorsko-goranske županije
205. Odluka o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
204. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
57. Ispravak Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja groblja
103. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2017. godinu i Projekcija Plana razvojnih programa za 2018. i 2019. godinu
102. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 'Čikat'
101. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za razdoblje 2016.-2018. godine
100. Projekcija Proračuna Grada malog Lošinja za razdoblje 2018.-2019. godine
99. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada malog Lošinja za 2017. godinu
98. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
97. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
96. Plan raspodjele spomeničke rente za 2017. godinu
95. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
94. Plan Proračuna Grada Malog Lošinja za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
93. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. godinu
92. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
91. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
90. I. Izmjene i dopune Plana raspodjele spomeničke rente za 2016. godinu
57. Odluka o visini naknade za izvanrednu uporabu nerazvrstanih cesta
56. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
55. Odluka o Izmjeni Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
54. Izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Novi Vinodolski
53. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu
52. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
51. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
50. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
49. Program zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu
48. Program socijalne i zdravstvene skrbi za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu
47. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu
46. Program javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu
45. Program obrazovanja Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu
44. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019 godinu
43. Program gospodarstva, gospodarenja prostorom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2017. godinu
42. Proračun Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
76. Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Opatija
75. Aneks broj II Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije
55. Pravilnik o Izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj
69. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
68. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
67. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
66. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
65. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine
64. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
63. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu
62. Odluka o dodjeli Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
61. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Malinska-Dubašnica
60. Odluka o pristupanju osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
59. III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
58. III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
57. III. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine
56. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
46. Pravilnik o pravima iz radnog odnosa zaposlenika Općinske uprave Općine Vinodolske općine
45. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Vinodolske općine
44. Plan razvojnih programa za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu
43. Proračun Vinodolske općine za 2017. godinu s Projekcijom za 2018.-2019. godine
42. Odluka o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2017. godinu
41. I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2016. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr