SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
52. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne glazbene škole Ive Tijardovića Delnice
51. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Viktora Cara Emina, Lovran
50. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Jelenje-Dražice«, Jelenje
49. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka
48. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka
47. Odluka o izboru člana Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
46. Odluka o razrješenju člana Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
45. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju
44. Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
43. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije
42. Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica
41. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka
40. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka
39. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Royal, Grad Opatija
38. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandarola, Grad Rab
37. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporedu sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2015. godini
36. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini
35. Odluka o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju kamate iz Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2012 - 2025. godine za Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta »Kreditom do uspjeha 2014.«, Mjera 1. - »Kreditom do konku
34. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Primorsko- goranske županije - udruga Nada
33. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Primorsko- goranske županije - S. Maričić
32. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Primorsko- goranske županije - HEP
31. Odluka o dodjeli Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo
30. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora«
12. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
11. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2014. godinu
10. Odluka o razrješenju zamjenika zapovjednika i imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika zapovjednika JVP Grada Krka
9. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Krka
8. Odluka o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
8. Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Baška za 2014. godinu
3. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj
2. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
8. Druga izmjena pravilnika o korištenju mobilnih telefona
12. Izvješće o utrošku dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Vrbnik u 2014. godini
11. Zaključak o usvajanju Izvoda iz Proračuna po pozicijama namijenjenim za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
10. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbnik u 2014. godini.
9. Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
8. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu
7. Odluka o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinske načelnice i naknade zamjenici općinske načelnice Općine Vrbnik
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju radnog tijela za izradu Strategije - Programa ukupnog razvoja Općine Vrbnik 2015-2020.
5. Odluka o rasporedu rezultata za 2014. godinu
4. Plan gospodarenja otpadom Općine Vrbnik za razdobčje 2014-2020. godine
3. Odluka o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine
2. Izvršenje programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za razdoblje siječanj - prosinac 2014. godine u Općini Vrbnik
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr