SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
GRAD KRK

6.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 79/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13,153/13 i 147/14) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 42/04, 34/09, 27/10, 19/12 i 13/13) u članku 8. stavku 1., podstavak 5. mijenja se i glasi:

»-vlasnike građevinskih zemljišta odnosno građevine, kao i podnositelje zahtjeva koji ozakonjuju stambenu zgradu, koji imaju mjesto prebivališta na području otoka Krka 10 (deset) i više godina, a nemaju u vlasništvu kuću, stan i slično, kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na smanjenje plaćanja komunalnog doprinosa za 70% do 500 m3 za stambeni objekt i pomoćne prostorije (konobe, garaže, spremišta i sl.), odnosno ako imaju u vlasništvu stambeni prostor manji od 500 m3, ostvaruju pravo na smanjenje komunalnog doprinosa za 70% na razliku volumena do 500 m3

Iza stavka 1. dodaju se tri nova stavka, 2., 3. i 4. koji glase:

»Prilikom obračuna komunalnog doprinosa za izgradnju proizvodnih i servisnih hala te pripadajućih skladišta i poslovno-gospodarskih objekata namijenjenih isključivo proizvodnji, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se za 80%.

Prilikom obračuna komunalnog doprinosa za izgradnju garaža i parkirališnih prostora, podruma i pomoćnih prostora koji nije namijenjen komercijalnom korištenju, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se za 50%.«

Odredbe stavka 2. i 3. ovog članka ne primjenjuju se prilikom obračuna komunalnog doprinosa za ozakonjenje stambene ili poslovne građevine na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12).»

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 5. i 6.

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-06/15-01/03

Ur.broj:2142/01-02/1-15-4

Krk, 19. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=929&mjesto=51500&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr