SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
GRAD KRK

9.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), gradonačelnik Grada Krka, 16. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
na području Grada Krka

I.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Krka s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

II.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Grada Krka su:

1.JVP GRADA KRKA

2.DVD KRK

3.VETERINARSKA STANICA RIJEKA - Ambulanta Krk

4.HRVATSKI CRVENI KRIŽ - Gradsko društvo Crvenog križa Krk

5.GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA RIJEKA

6.DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka

7.STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA KRKA

8.POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE GRADA KRKA.

III.

Sa operativnim snagama iz točke II. pod rednim brojem 1., 2., 4., zaključeni su ugovori o međusobnoj suradnji temeljem kojih se definiraju ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Grada Krka, te im se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Krka (ili Plan u cijelosti).

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Grada Krka.

IV.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se i mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica i velikih nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih kulturnih dobara na cjelokupnom području Grada Krka.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti u okolnostima kada je proglašena katastrofa.

V.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira gradonačelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka.

U katastrofama i velikim nesrećama gradonačelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Grada Krka.

VI.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Krka su:

1.PONIKVE VODA d.o.o. Krk

2.PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Krk

3.GP KRK d.d. Krk

4.HOTEL KORALJ ROMANTIK, Krk

5.HOTEL DRAŽICA, Krk

6.HOTEL BOR, Krk

7.TRGOVINA KRK d.d. Krk

8.SUPER KONZUM Krk

9.GO »ZIDAR IVO« Vrh

10. LD »OREBICA« i LD »ŠLJUKA«

11. RADIO OTOK KRK.

Pravne osobe iz točke VI. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama iz točke VI. istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Krka (ili Plan u cijelosti).

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Krka zaključuje se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Grada.

VII.

Prava i obveze urediti će se sukladno odredbama:

-članka 55. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),

-Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 86/06),

-Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (»Narodne novine« broj 91/06).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-03/15-01/01

Urbroj: 2142/01-02/1-15-2

Krk, 16. ožujka 2015.

GRADONAČELNK

Darijo Vasilić, prof.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=929&mjesto=51500&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr