SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
GRAD KRK

7.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i na temelju članka 40. stavak 1. podstavak 2. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj: 28/09, 41/09, 13/13 i 20/ 14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u
zakup poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj: 21/98, 35/04, 6/05 , 27/10 i 7/11 ), članak 32. mijenja se i glasi:

»Početna (osnovna) zakupnina za poslovni prostor određuje se po m2 korisne površine, a prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi i djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.

Jedan poslovni prostor može činiti više podprostora različitih namjena.

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka izraženi su brojem bodova i utvrđuju se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 372-01/15-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-15-3

Krk, 19. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=929&mjesto=51500&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr