SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
GRAD KRK

8.

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 3. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (»Narodne novine« broj 96/01), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) i članka 12. Statuta Centra za kulturu Grada Krka, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. ožujka 2015. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu
Grada Krka

I.

MAJA PARENTIĆ, dipl. iur. iz Krka, J. Pupačića 68 imenuje se za ravnateljicu Centra za kulturu Grada Krka, na vrijeme od četiri godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 025-05/15-01/01

Ur. broj:2142/01-01-15-11

Krk, 19. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=929&mjesto=51500&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr