SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 9. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
GRAD KRK

11.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpada (»Narodne novine« broj 94/13) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko - goranske županije » broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. ožujka 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Grada Krka za 2014. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2014. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2014. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka i objavit će se na internet stranicama Grada Krka, www.grad-krk.hr.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 351-02/15-01/01

Urbroj: 2142/01-01-15-4

Krk, 19. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=929&mjesto=51500&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr