SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
15. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2013. godinu
14. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Primorsko-goranske županije
15. Odluka o financiranju vatrogastva u Gradu Bakru
13. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
12. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra
11. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra
10. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra
9. Izmjene i dopune Statuta Grada Bakra
8. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu
12. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
11. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
10. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
9. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Cresa
8. Odluka o formiranju i imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Cresa
7. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Cresa
6. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Cresa za 2013. godinu
5. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Cresa za 2012. godinu
4. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za sufinanciranje kamata za kredite za uređenje fasada i stolarija
8. Odluka o Izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice
7. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
6. Odluka o davanju na korištenje ili zakup poslovnog prostora u objektima kojima raspolaže Grad Crikvenica
5. Izmjene i dopune Statuta Grada Crikvenice
10. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
9. Odluka o dodjeli nagrada Grada Kastva za 2013. godinu
8. Odluka o dodjeli nagrada Grada Kastva za 2013. godinu
7. Odluka o kupnji nekretnina
12. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Scott - UPU 6
11. Odluka o zamjeni idealnog dijela zemljišta
10. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2012. godini
7. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe u razdoblju od 01.01. - 31.12.2012. godine
6. Zaključak o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Kraljevice za 2012. godinu i projekciji Proračuna za razdoblje od 2013. do 2014. godine
5. Izmjene i dopune Statuta Grada Kraljevice
4. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
3. Godišnji obračun Proračuna Grada Kraljevice za 2012. godinu
10. Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Grada Novog Vinodolskog
9. Zaključak o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija
8. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije
7. Rješenje o razrješenju dužnosti člana Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju i imenovanju člana Odbora
6. Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2013. godinu
5. Poslovnička odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije
4. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Opatije
7. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji za 2013. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr