SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 32. Četvrtak, 6. listopada 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
131. Izvješće o provedbi Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Primorsko-goranskoj županiji u 2009. i 2010. godini
32. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Kraljevice
31. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te posebnim mjerama zaštite od požara na području Grada Kraljevice
30. Odluka o imenovanju članova Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
29. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
28. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
60. Zaključak o osnivanju i imenovanju Partnerskog odbora za razvoj Grada Malog Lošinja
33. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje
32. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2011. godinu
31. Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Raba za 2010. godinu
30. Izvještaj o izvršenju konoslidiranog Proračuna Grada Raba za 2010. godinu
29. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Raba za realizaciju kapitalnog projekta sanacije, rekonstrukcije i adaptacije zgrada u vlasništvu Grada Raba, prema Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Raba br. 09-I- 70131/02-08 od 3. siječnja 2002. godine i II. Dodatku Sporazuma br. 06-I-70131/07-08 od 15. svibnja 2007. godine
28. Odluka o imenovanju ravnateljice »Gradske knjižnice Rab«
27. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
26. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
25. Odluka o razrješenju i izboru članova Komisije za suradnju s gradovima i općinama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Raba
24. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
23. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
22. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
38. Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja 5 - Groblja Grobnik (G2)
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Općine Dobrinj
33. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Dobrinj
32. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
31. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Dobrinj
30. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama
28. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 3 Rupa (NA 16, NA 72)
12. Javna rasprava o prijedlogu detaljnog plana uređenja Turističkog naselja T2-1 u Sungeru
26. Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti
25. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora
24. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2011. godinu
23. Odluka o prvoj izmjeni Odluke o javnim priznanjima Općine Ravna Gora

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr