SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 32. Četvrtak, 6. listopada 2011.
OPĆINA DOBRINJ

31.

 

Temeljem članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), sukladno odredbama članka 14. stavak 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 16. sjednici održanoj 6. listopada 2011. godine, donijelo je

 

ODLUKU

 o popisu pravnih osoba od posebnog interesa

 za Općinu Dobrinj

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Dobrinj.

 

Popis obuhvaća trgovačka društva u kojima Općina Dobrinj ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) kao i ustanove kojih je Općina Dobrinj osnivač ili jedan od osnivača.

 

Članak 2.

 

Trgovačka društva:

 

- PONIKVE d.o.o.,

 

- KOMUN d.o.o.,

 

- RADIO OTOK KRK d.o.o.

 

Ustanove:

 

- »Dječji vrtić Katarina Frankopan«, Krk,

 

- »Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu« Stara Sušica.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

Klasa: 021-05/11-29/16

 

Ur. broj: 2142-04-01-11-3

 

Dobrinj, 6. listopada 2011.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

 

Predsjednik

 Alen Šamanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=742&mjesto=51514&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr