SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 32. Četvrtak, 6. listopada 2011.
OPĆINA RAVNA GORA

23.

 

Na temelju članka 11. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 10., 11. i 12. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. listopada 2011. godine, donijelo je

 

ODLUKU

 o prvoj izmjeni Odluke o javnim priznanjima

 Općine Ravna Gora

 

Članak 1.

 

U Odluci o javnim priznanjima Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 06) u članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

»Svake se godine mogu dodijeliti dvije, a u iznimnim slučajevima tri Zahvalnice.«

 

Članak 2.

 

U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

 

»Uz javno priznanje - Pohvalnicu Općine Ravna Gora u pravilu se dodjeljuje i prigodan poklon ili novčana nagrada do najviše 1.000,00 kuna, o čemu odluku donosi Općinski načelnik, sukladno raspoloživim sredstvima za ovu namjenu.«

 

Članak 3.

 

U članku 15. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

 

Članak 4.

 

U članku 16. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

 

Članak 5.

 

U članku 20. brišu se riječi »Općinsko poglavarstvo«.

 

Članak 6.

 

U članku 21. stavku 1. i 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« mijenjaju se u riječi »Općinski načelnik« u oba stavka.

 

Članak 7.

 

Članak 22. mijenja se i glasi:

 

»Odluku o dodjeli javnih priznanja: Zahvalnicu Općine Ravna Gora i Pohvalnicu Općine Ravna Gora, donosi Općinski načelnik, u pravilu, povodom Dana Općine, a može i u drugim svečanim prilikama.«

 

Članak 8.

 

U članku 24. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

 

Članak 9.

 

U članku 27. stavku 2. i 3. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik« u odgovarajućem padežu.

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

Klasa: 061-01/11-01/2

 

Ur. broj: 2112/07-01-11-2

 

Ravna Gora, 6. listopada 2011.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

 

Predsjednik

 Jasna Škorić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=742&mjesto=51314&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr