SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 32. Četvrtak, 6. listopada 2011.
GRAD RAB

33.

 

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03, 144/10 i 77/11) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradonačelnik Grada Raba, dana 22. rujna 2011. godine, donio je

 

ODLUKU

 o izmjeni Odluke o određivanju službenika

 za informiranje

 

Članak 1.

 

Članak 1. Odluke o određivanju službenika za informiranje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/04 i 36/05) mijenja se i glasi:

 

»Određuje se Tea Ivić Lošić, prof., voditeljica Odsjeka za poslove Ureda Grada, Gradskog vijeća i opće poslove, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: »službenik za informiranje«).

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

Klasa: 023-01/11-01/86

 

Ur. broj: 2169-01-01-11-06-01

 

Rab, 22. rujna 2011.

 

GRADONAČELNIK

 

Zdenko Antešić, dipl. ing. el., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=742&mjesto=51280&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr