SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
30. Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
29. Zaključak Ur. Br: 2107/01-01-10-5
28. Zaključak Ur. Br: 2107/01-01-10-5
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Gradska knjižnica Crikvenica
26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Muzeja Grada Crikvenice
31. Odluka o prihvaćanju inicijative za sudjelovanje Grada Opatije u organizaciji XVIII. Mediteranskih igara 2017. godine
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije
29. Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
28. Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
27. Odluka o autotaksi prijevozu
26. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije
90. Zaključak Ur. Br: 2170-01-16-00-10-2
32. Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih
31. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
30. Odluka o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
29. Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
28. Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog za 2009. godinu
27. Odluka o zaduživanju Općine Baška za financiranje investicije (kapitalnog projekta): Izgradnja jaslica i dječjeg vrtića
26. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2010. do 2012. godine
25. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu
16. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2010. godinu
22. Plan prijma u službu za Općinu Dobrinj u 2010. godini
33. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena
32. Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća i članova stalnih radnih tijela
31. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa
30. Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
29. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
28. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Kostrena
27. Odluka o pristupanju Općine Kostrena Udruzi općina u Republici Hrvatskoj
31. Ispravak Odluke o komunalnoj naknadi
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda
29. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru
28. Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovran
26. Odluka o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran
25. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja izdvojenog dijela naselja Liganj (NA22 i NA 23) - UPU 7
14. Odluka o visini naknade za rad zamjenice općinskog načelnika Općine Mrkopalj koja dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
13. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Mrkopalj
31. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Bribir, Grižane-Belgrad, Tribalj i Drivenik
30. Rješenje o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Vinodolske općine
29. Godišnji obračun Proračuna Vinodolske općine za 2009. godinu
1. Statut Turističke zajednice Grada Delnica
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga (»Službene novine PGŽ« br. 53/09)
1. Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga (pročišćeni tekst 2010)
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr