SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
OPĆINA VINODOLSKA

29.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 87/08) članka 108. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj 6. (šestoj) sjednici održanoj 31. svibnja 2010. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Vinodolske općine za 2009. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Vinodolske općine za 2009. godinu ( u daljnjem tekstu: Godišnji obračun ) sadrži:

Prihodi po Bilanci 31. 12. 2009. godine 16.244.538,12 kn

Neutrošena sredstva iz 2008. godine 3.946.748,19 kn

Ukupno ostvareni prihodi i primici 20.191.286,31 kn

Ostvareni rashodi i izdaci sa stanjem

31. 12. 2009. godine 17.613.173,49 kn

Neutrošena sredstva 2.578.112,82 kn

Obaveza prema dobavljačima

iz klase 2 sintetičke bruto bilance 0,59 kn

Ukupno neutrošena sredstva 2.578.113,41 kn

Stanje žiro računa 31. 12. 2009. g. 2.574.269,31 kn

Stanje blagajne 31. 12. 2009. g. 3.844,10 kn

Članak 2.

Planirana sredstva tekuće pričuve u iznosu od 100.000,00 kn ostvarena su u iznosu od 91.389,22 kn.

Članak 3.

Neutrošena sredstva po Godišnjem obračunu u visini od 2.578.113,41 kn prenose se kao financijska imovina u 2010. godinu s danom 1. 1. 2010.

Dio iznosa neutrošenih sredstava od 987.856,76 kuna se privremeno koristi za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju od 1. 1. 2010. do 13. 2. 2010.

Članak 4.

Neutrošena sredstva u visini od 2.578.113,41 kn iz 2009. godine bit će ugrađena u prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna Vinodolske općine za 2010. godinu putem I. Izmjena i dopuna proračuna za 2010. godinu.

Neutrošena sredstva na rashodovnoj strani od 2.578.113,41 kune raspoređuje se na slijedeći način:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Godišnji obračun Proračuna Vinodolske   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=675&mjesto=91253&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr