SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
OPĆINA VINODOLSKA

30.

Na temelju članka 23. i 24. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02 i 15/10) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na svojoj 6. sjednici održanoj 31. svibnja 2010. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju Izbornog povjerenstva
za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
na području Vinodolske općine

I.

U stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za Vijeća Mjesnih odbora Bribir, Grižane- Belgrad, Tribalj i Drivenik imenuju se:

1. Ante Matković, dipl. iur.

- za predsjednika

2. Marinela Krešić Ljubanović, dipl. iur.

- za člana

3. Aleksandra Sabol, dipl. iur.

- za člana

1. Silvio Ratković, dipl. iur.

- za zamjenika predsjednika

2. Sonja Vraneš, dipl. iur.

- za zamjenika člana

3. Mirjana Domijan, dipl. iur.

- za zamjenika člana

II.

Općinsko izborno povjerenstvo iz točke I. ima zadaću da:

- brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora,

- imenuje članove biračkih odbora za provedbu izbora Vijeća Mjesnih odbora,

- određuje biračka mjesta,

- nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje zbirne kandidacijske liste,

- nadzire pravovaljanost izborne promidžbe,

- rješava o prigovorima na postupak kandidiranja i izbora u skladu sa Zakonom, Statutom i Odlukama Općinskog vijeća,

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanjana na biračkim mjestima,

- objavljuje rezultate izbora,

- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i Odlukama Općinskog vijeća.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, oglasnim pločama Općine i Mjesnih odbora u kojima se izbori provode, dnevnom tisku i na web stranici Vinodolske općine.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2107-03/10-01-5-06-1

Bribir, 31. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=675&mjesto=91253&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr