SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 22. Srijeda, 9. lipnja 2010.
OPĆINA VINODOLSKA

31.

Na temelju članka 24. i 25. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima (»Službene novine Primorsko-goranske« broj 9/02 i 15/10) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 6. sjednici održanoj 31. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
Bribir, Grižane-Belgrad, Tribalj i Drivenik

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Vinodolske općine i to za:

- MJESNI ODBOR BRIBIR

- MJESNI ODBOR GRIŽANE-BELGRAD

- MJESNI ODBOR TRIBALJ

- MJESNI ODBOR DRIVENIK

Članak 2.

Sukladno odredbi članka 87. Statuta Općine Vinodolske općine i Pravila Mjesnih odbora, svi Mjesni odbori na području Općine imaju po pet (5) članova.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 11. srpnja 2010. godine.

Članak 4.

Tijela za provedbu izbora sukladno Zakonu o izboru članova predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst i 109/07) su:

- Općinsko izborno povjerenstvo, koje posebnim Rješenjem imenuje Općinsko vijeće Vinodolske općine,

- Birački odbori, koje posebnim Rješenjem imenuje Općinsko izborno povjerenstvo.

Opći nadzor zakonitosti izbora članova Vijeća Mjesnih odbora provodi Odbor za Statutarno-pravna pitanja.

Članak 5.

Na postupak izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Bribir, Grižane-Belgrad, Tribalj i Drivenik primjenjuju se odredbe Zakona o izboru članova predstavnička tijela jedi

nica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst i 109/07) i Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 9/02 i 15/10).

Članak 6.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u izbornom povjerenstvu, u prostorijama pravne službe, radnim danom od 10,00 do 15,00 sati.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, računajući taj rok od dana objave ove Odluke, tj. do 24,00 sata zadnjeg dana roka.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Općine i na oglasnim pločama Mjesnih odbora u kojima se izbori provode, dnevnom tisku i na web stranici Vinodolske općine.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2107-03/10-01-5-06

Bribir, 31. svibnja 2010

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=675&mjesto=91253&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr