SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
53. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije
22. Statut Grada Bakra
16. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
15. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
14. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čabra
13. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čabra
25. Izmjene i dopune Plana prijma u službu
42. Izmjene Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2009. godinu
74. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 13 - naselja Travičići
73. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
72. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije
71. Statut Grada Opatije
33. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Baška za 2009. godinu
24. Statut Općine Čavle
23. Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti
41. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Komunalnog-trgovačkog društva »Fužine« d.o.o. Fužine
20. izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2009. godinu
19. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Detaljnog plana uređenja poslovno-proizvodne zone K4 - asfaltne baze Mrkovac
17. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
16. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
15. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
14. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
13. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
12. Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatnog odbora
51. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU 10 - građevinsko područje sportsko- rekreacijske namjene R6E
50. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU 9 - građevinsko područje naselja N 2 - Stara Baška s pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7A
49. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU 8 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T2B/T3B s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6D
48. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU 7 - građevinsko područje poslovne namjene K 1 - Dokolovo
47. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T2A/T3A s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6B
46. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU 5 - građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene R6C
45. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU 4 - građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene R6A
44. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU 3 - građevinsko područje naselja N 1 - Centralno naselje Punat
43. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU 2 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene LN - Marina Punat i građevinsko područje poslovne namjene K3 - Brodogradilište Punat
42. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU 1 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T1 - Kanajt
41. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat
40. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat u 2009. godini
39. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
38. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Punat
37. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova za rad u tijelima Općine Punat
36. Odluka o izmjeni Odluke o prostorima na kojima je dozvoljeno prekoračenje dopuštenih razina buke
35. Izmjena Plažnog reda na plažama »Punta Debij«
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o držanju pasa i načinu postupanja sa psima i mačkama lutalicama
33. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat
32. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat
31. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključivanju građevina na objekte komunalne infrastrukture
29. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Punat
28. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskim poslovima
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
26. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Punat
25. Statut Općine Punat
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2009. godinu
13. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolske
12. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolske
11. Odluka o ostavci na dužnost člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Vinodolske
10. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje
9. Rješenje o imenovanju Mandatne komisije
24. Statut Općine Viškovo

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr