SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
27. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu ispred hotela Lostura u Klenovici
26. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Ville Sv. Rok, Općina Lovran
25. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu i terasu ispred hotela Adria Beach u Novom Vinodolskom
18. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica
17. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica
16. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Crikvenice
15. Godišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2008. godinu
14. Odluka o III. izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
59. Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika
58. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta Dječjeg vrtića Opatija
57. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture »Festival Opatija«
56. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija
55. Zaključak Ur.broj 2156/01-01-09-1
54. Odluka o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Grada Zagreba i Grada Opatije
53. Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
52. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije
51. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
50. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
49. Odluka o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija /pročišćeni tekst/
48. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija /pročišćeni tekst/
47. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
46. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
45. Izmjene Odluke o davanju stanova u najam
44. Odluka o komunalnom redarstvu
43. Odluka o komunalnom redu
42. Odluka o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite
41. Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje
40. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu
39. izmjene i dopune Projekcije Proračuna Grada Opatije za 2009. - 2011. godine
38. izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu
37. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2008. godinu
36. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2008. godinu
73. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini
72. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini
71. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini
70. Odluka o ustanovljenju površine izvan lovišta na području grada Rijeke
69. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja gradskog područja Pećine
68. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog bloka Malonji
67. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Zapadni Zamet
66. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Pehlin
65. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine
64. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu
12. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
10. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
8. Odluka o grobljima
7. Godišnji obračun Proračuna Općine Lokve za 2008. godinu
19. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Divjake

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr