SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 5. Petak, 20. veljače 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
11. Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini
10. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Ville Medveja, Općina Lovran
8. Ugovor o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja 14 - naselja Okoli Dujmić - Falalelići - Katinići
7. Ugovor o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja 6 - naselja Pobri (uključivo namjene K1 i R7)
6. Ugovor o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja 20 - naselja Poljane - Menderi - Strmice
9. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta
11. Program javnih potreba u provedbi Socijalnog programa Općine Brod Moravice za 2009. godinu
10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2009. godinu
9. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u kulturi za 2009. godinu
8. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u vatrozaštiti u 2009. godini
7. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2009. godinu
6. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2009. godinu
5. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u športu i rekreaciji za 2009. godinu
4. Program javnih potreba u školstvu Općine Brod Moravice za 2009. godinu
3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T 1-Matika (UPU-6)
2. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice za 2009. godinu
1. Odluka o izmjeni Statuta Općine Brod Moravice
1. Odluka o određivanju službenika za informiranje

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr