SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 5. Petak, 20. veljače 2009.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 05/06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 19. veljače 2009. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Općine Brod Moravice za 2009. godinu

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja, te opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme s iskazom financijskih sredstava za ostvarenje Programa za 2009. godinu.

A) IZVORI PRIHODA

1. Komunalni doprinos 100.000,00 kn

2. Naknada za groblje 50.000,00 kn

3. Naknada od koncesija 14.500,00 kn

4. Sredstva Proračuna Općine

Brod Moravice 360.000,00 kn

5. Ostala i dopunska sredstva 958.500,00 kn


UKUPNO A) 1.483.000,00 kn

B) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Knalizacijska mreža Brod Moravica i

Donje Dobre - II. faza 100.000,00 kn

2. Dom kulture Brod Moravice 300.000,00 kn

3. Otkup zemljišta 143.000,00 kn

4. Višenamjensko komunalno vozilo 100.000,00 kn

5. Vodoopskrba i rekonstrukcija

vodovodne mreže 130.000,00 kn

6. Uređenje centra i parka 410.000,00 kn


UKUPNO B) 1.483.000,00 kn

Sredstva za ostvarenje Programa ostvaruju se u Proračunu Općine Brod Moravice, a njime raspolaže Općinsko vijeće Općine Brod Moravice.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 363-01/09-01/10

Ur. broj: 2112-06-09-01-01

Brod Moravice, 19.veljače 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=599&mjesto=51312&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr