SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 5. Petak, 20. veljače 2009.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 05/06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 19. veljače 2009. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Brod Moravice u području
društvene brige o djeci predškolske dobi za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Brod Moravice u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2009. godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Brod Moravice, a koji se ostvaruje putem organiziranja predškolskog odgoja.

Članak 2.

Ustrojbena jedinica predškolskog odgoja i naobrazbe koja djeluje pri Osnovnoj školi »Brod Moravice« u Brod Moravicama provodi organizirani predškolski odgoj ostvarenjem 6-satnog programa za jednu mješovitu odgojnu skupinu.

Članak 3.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2008. godinu, sredstva za Ustrojbenu jedinicu predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Brod Moravice u iznosu od 168.300,00 kn predviđena su za sljedeće namjene:

1. Plaća odgajateljice 97.500,00 kn

2. Doprinosi na plaće 16,800,00 kn

3. Naknada za božićnicu i regres 2.500,00 kn

4. Izdaci za energiju i lož ulje 19.400,00 kn

5. Ostali materijalni izdaci (naknade za 6.400,00 kn

prijevoz, sl. putovanja, uredski materijal,

kom. i poštanske usluge, seminari i sl.)

6. Prijevoz djece dječjeg vrtića 1.400,00 kn

7. Nabava didaktičkog materijala 2.000,00 kn

i igračaka u dječjem vrtiću

8. Uređenje dječjeg vrtića 6.000.00 kn

9. Tekuće i investicijsko održavanje 6.000,00 kn

10. Usluge (komunalne, zdravstvene,

poštanske, intelektualne, informiranja, 10.300,00 kn

promidžbe, računalne)

Članak 4.

Sredstva za prehranu djece, materijalnih i ostalih izdataka Ustrojbene jedinice osiguravaju se i učešćem roditelja u troškovima boravka djeteta u Ustrojbenoj jedinici, a sredstva se uplaćuju na žiro-račun Osnovne škole Brod Moravice, s naznakom »za Ustrojbenu jedinicu predškolskog odgoja i naobrazbe«.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel vrši raspored sredstava nositelju Programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće Općinskom vijeću Općine Brod Moravice o ostvarenju programa.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 601-01/08-01/01

Ur. broj: 2112-06-09-01-01

Brod Moravice, 19. veljače 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=599&mjesto=51312&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr