SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 5. Petak, 20. veljače 2009.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 11. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/01, 114/01, 69/03 - pročišćeni tekst i 76/05) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 05/ 06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 19. veljače 2009. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u školstvu Općine Brod Moravice
za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu za 2009. godinu utvrđuje se sufinanciranje Programa od interesa za Općinu Brod Moravice.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Brod Moravice za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 32.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. rasporedit će se Osnovnoj školi »Brod Moravice« iz Brod Moravica za sljedeće programe:

1. Nagrade učenicima na kraju školske godine 2.500.00 kn

2. ŠSK »Budućnost« 1.000,00 kn

3. Tiskanje školskog lista 5.000,00 kn

4. Folklorna grupa 2.000,00 kn

5. Održavanje škole u prirodi - Crikvenica 10.500,00 kn

6. Naknada za prijevoz učenika 1.000,00 kn

7. Moja škola - Eko škola 5.000,00 kn

8. Sufinanciranje opremanja školske kuhinje 5.000,00 kn

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel vrši raspodjelu sredstava nositelju programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće Općinskom vijeću Općine Brod Moravice.

Članak 5.

Nositelj programa dužan je za sve poslove koji se smatraju drugim dohotkom obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 602-01/08-01/02

Ur. broj: 2112-06-09-01-01

Brod Moravice, 19. veljače 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=599&mjesto=51312&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr