SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 5. Petak, 20. veljače 2009.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju članka 45. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst i 174/04) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 05/06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 19. veljače 2009. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Brod Moravice
u vatrozaštiti u 2009. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Brod Moravice u vatrozaštiti za 2009. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti značajne za Općinu Brod Moravice i to:

- vatrogasna djelatnost,

- djelovanje DVD Brod Moravice kao središnjeg vatrogasnog društva za Općinu Brod Moravice,

- održavanje i osiguranje,

- nabavka i održavanje opreme i vozila,

- troškovi zaštite i spašavanja prema Planu za Općinu Brod Moravice

Članak 2.

U Proračunu Općine Brod Moravice osiguravaju se sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka služe za Dobrovoljno vatrogasno društvo Brod Moravice kao središnje vatrogasno Društvo za Općinu Brod Moravice, i to:

- obučavanje i opremanje operativnih članova DVD Brod Moravice,

- obučavanje i opremanje vatrogasne mladeži Društva,

- osiguranje vatrogasnih vozila, opreme, članova i vatrogasnog doma,

- održavanje vozila, opreme i crpki,

- troškovi gašenja požara i druge intervencije,

- troškovi nabave vatrogasne opreme i odjeće,

- obilježavanje obljetnica i prigodnih svečanosti,

- troškovi zaštite i spašavanja,

- nabavka vatrogasnog vozila (cisterna),

- vatrogasna natjecanja članova i mladeži,

- materijalni troškovi,

- ostali nespomenuti i nepredviđeni troškovi.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 214-01/09-01/01

Ur. broj: 2112-06-09-01-01

Brod Moravice, 19. veljače 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=599&mjesto=51312&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr