SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
107. Odluka o davanju suglasnosti i odobravanju jamstva za kreditno zaduženje Županijskoj lučkoj upravi Rab
106. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsk
105. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
104. Odluka o izboru člana Odbora za gospodarski razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
103. Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarski razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
102. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji
101. Odluka o dodjeli povlaštenih studentskih kredita
100. Izmjene Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
97. Dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica
49. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
48. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja
47. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj«
46. Odluka o stipendiranju studenata
45. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja
44. Odluka o proglašenju počasnim građaninom Grada Mali Lošinj
43. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
42. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
41. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo
40. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
39. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje
123. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2007. godinu
122. Odluka o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka
121. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke
120. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2007. godinu
119. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini
118. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2007. godini
117. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
116. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu
115. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2007. godinu
114. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu
113. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu
112. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu
111. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Rijeke
110. Odluka o imenovanju članice Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci
109. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Nikola Tesla«
108. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Gornja Vežica«
107. Odluka o razrješenju člana i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Pehlin«
106. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Srdoči«
105. Odluka o razrješenju člana i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Eugen Kumičić«
104. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Pećine
103. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području
30. Zaključak Ur. broj. 2112-06-07-01-02
29. Odluka o osnivanju Savjeta mladih
48. Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis birača
47. II. izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2007. godini
46. II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini
45. II. izmjene Plana nabave za robe, radove i usluge za 2007. godinu
44. Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
43. II. izmjene Godišnjeg programa zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2007. godinu
42. II. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2007. godini
41. II. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2007. godini
40. II. izmjene Plana razvojnih programa 2007. - 2009. godine
39. II. izmjene Godišnjeg Programa razvitka gospodarskih djelatnosti na području Općine Dobrinj u 2007. godini
38. Izmjene i dopune Proračuna
19. Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Jelenje
18. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova pri Općinskom vijeću Općine Jelenje
17. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
16. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2007. godinu
18. Odluka o visini grobnih naknada
17. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
16. Odluka o grobljima

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr