SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

49.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 31/ 02, 19/05, 32/06 i 22/07), a u svezi s točkom 7.2.4. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. (»Narodne novine« broj 116/03) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 24. listopada 2007. godine, donosi:

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) kao radno savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, njegov sastav, djelokrug i način rada.

Članak 2.

U Povjerenstvo se biraju sljedeći članovi:

1. VERA LOVRIĆ BULJAT

2. ANKICA MARINCULIĆ

3. DANIJELA MUŽIĆ

4. MILAN PEJIĆ

5. IDA SATALIĆ

Predsjednika/cu i potpredsjednika/cu biraju članovi Povjerenstva na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva.

Konstituirajuću sjednicu Povjerenstva saziva Predsjednik Gradskog Vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o osnivanju i imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Članak 3.

Smatra se da je Povjerenstvo konstituirano izborom predsjednika/ce.

Pitanja od značaja za rad Povjerenstva utvrditi će se Poslovnikom koje je Povjerenstvo dužno donijeti u roku od 15 dana od dana konstituirajuće sjednice.

Mandat članova/ica je četiri godine računajući od dana imenovanja.

Članak 4.

Članu/ici Povjerenstva mandat prestaje prije isteka mandata u slijedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen/na na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 3 mjeseca, danom pravomoćnosti presude

- smrću

Članove/ice imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja.

Članak 5.

Članovi/ce Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu u skladu s Odlukom o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova Gradskog poglavarstva, članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/ 05).

Članak 6.

Povjerenstvo se osniva radi:

- promicanja ravnopravnosti spolova u lokalnoj zajednici osobito u političkom i javnom životu, poduzetništvu, obrazovanju, usavršavanju, zapošljavanju, kulturi i sl.,

- promicanja zdravstvene i socijalne sigurnosti,

- sprječavanja svih oblika diskriminacije po spolu.

Članak 7.

Program rada Povjerenstva uključuje:

- savjetovanje tijela lokalnih vlasti i predlaganje programa mjera koje trebaju donijeti radi osiguravanja ravnopravnosti spolova,

- poticanje aktivizma protiv nasilja po spolnoj osnovi,

- praćenje provedbe Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova i Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

U svom radu Povjerenstvo se koristi metodama educiranja i informiranja.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-07-7

Mali Lošinj, 24. listopada 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD MALI LOŠINJ

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=523&mjesto=10005&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr