SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

47.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine broj 105/97, 5/98 i 104/00), članka 18. Statuta gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 24. listopada 2007. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja/ice javne ustanove
»Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj«

Članak 1.

Raspisat će se javni natječaj za imenovanje ravnatelja javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj« u Malom Lošinju.

Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Postupak javnog natječaja za imenovanje ravnatelja javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj« provodi Odbor za izbor i imenovanja.

Članak 3.

Odbor za izbor i imenovanja iz članka 2. ove Odluke objaviti će natječaj, zaprimati prijave na natječaj, izvršiti otvaranje prijava, sastaviti zapisnik te isti uputiti Gradskom vijeću na daljnje postupanje.

Odbor za izbor i imenovanja će u slučaju da nema prijavljenih kandidata ili prijave ne budu pravovaljane, ponoviti natječaj u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612-05/07-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-07-5

Mali Lošinj, 24. listopada 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=523&mjesto=10005&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr